Računovodstvo, revizija i financije 5/2009

Web izdanje 8,99
Troškovi kazna, prisilne naplate poreza, penala i nadoknade šteta
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Štete na imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo prihoda s osnove uporabe vlastitih proizvoda, roba i usluga
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Računovodstvo proizvodnje povrća
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Čuvanje knjigovodstvenih isprava, evidencija i poslovnih knjiga
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
U primjeni je novi MSFI 8 – Poslovni segmenti
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Vlastiti prihodi i zastarjele obveze
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ugovori o djelu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Kako zadržati radnike u radnom odnosu unatoč poteškoćama u poslovanju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Unutarnja revizija kao instrument poboljšanja učinkovitosti javnog sektora
Autor: Mr. sc. Lidija Pernar
Iz Odbora za MRS-ove - Priznavanje prihoda; Financijski instrumenti s obilježjima glavnice
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Reforma financijskih propisa u Europskoj uniji
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Novosti u utvrđivanju poreza na promet nekretnina
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Poslovanje i primitci voditelja poslovnica, turističkih vodiča i pratitelja
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Provođenje porezne ovrhe pljenidbom tražbina koje ovršenik ima prema svojem dužniku
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Nove svote posebnog poreza na cigarete
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Poduzetnička plaća u 2009.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Kontrola Državnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru turističkih agencija
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sigurnost proizvoda koji se stavljaju na tržište prema novom Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Otkaz ugovora o radu kao poslovno uvjetovani – aktualna pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Dopust i rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Produženo osiguranje u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Mirovinsko osiguranje pomoraca
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.
Nastavak ovrhe promjenom predmeta i sredstva ovrhe
Autor: Nada Nekić Plevko, dipl. iur.
Službena putovanja prema odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Malo gospodarstvo – ograničenja i pretpostavke razvoja
Autor: Prof. dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ
Financijski programi za saniranje svjetske gospodarske krize