Računovodstvo, revizija i financije 6/2009

Web izdanje 8,99
Drukčiji svijet - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Javna objava godišnjih financijskih izvješća
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo otpisa obveza
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo poslovanja s kreditnim karticama
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava tražbina u postupku stečaja nad imovinom dužnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo dugoročnih obveza
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Računovodstveni postupci s trezorskim (vlastitim) dionicama
Autori: Mr. sc. Stjepan Laća
Luka Mladineo, dipl. oec.
Računovođe, revizori, porezni savjetnici, odvjetnici i javni bilježnici u sustavu sprječavanja pranja novca
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Naplata u gotovini i prijenos dugotrajne imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sufinanciranje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Višak/manjak prihoda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Isplate bivšem radniku - doprinosi kao drugi dohodak, a porezi kao plaća
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Poticanje zapošljavanja osoba koje se prvi put zapošljavaju i volontera
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rasprava o MSFI za mala i srednje velika društva; Globalna financijska kriza
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Mjere u cilju smanjenja recesije
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Utjecaj primjene Bazel II standarda na kreditiranje naših poduzeća
Autor: Mr. sc. Valter Kukuljan, dipl. oec.
Bilančni pokazatelji ranog upozorenja poslovne krize
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Investiranje u nekretnine u Srbiji
Autor: Dr. sc. Milan NEGOVANOVIĆ
Odlučivanje o vlastitom radu ili vanjskim uslugama u javnom sektoru
Autori: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Mag. Aljaž Hribernik
Državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama
Autor: Zlatan JANEŠ, dipl. oec. i ovl. int. rev.
Utjecaj krize na hrvatski osigurateljski sektor
Autor: Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Porezno i knjigovodstveno postupanje s predujmovima u sustavu PDV-a
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Podnošenje prijave o potporama male vrijednosti – ispravak poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Poslovanje predstavništava stranih osoba u RH
Autor: Višnja Bengez, mr. oec.
Zajedničko obavljanje obrtničke djelatnosti (pristupanje zajedničkom obrtu ili istupanje iz zajedničkog obrta)
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Plaćanje boravišne pristojbe u 2009. prema novom Zakonu o boravišnoj pristojbi
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Godišnji odmor – neka aktualna pitanja
Autori: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prestanak ugovora o radu – usmeni otkaz radnika i izvanredni otkaz
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Ugovorne klauzule za rješavanje sporova
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Odredba “ključ u ruke” i ugovor o izvozu inženjering djelatnosti
Autor: Marko GOTOVAC, dipl. iur.
Primitci osoba koje sudjeluju u izborima
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Promjene vezane za osnovicu za izračun plaća korisnika državnog proračuna
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Izdatci za službena putovanja prema odredbama kolektivnih ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Neposredan izbor nositelja izvršne vlasti na lokalnoj razini
Autor: Željka TROPINA GODEC, iur.
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.