Računovodstvo, revizija i financije 7/2009

Web izdanje 8,99
Troškovi službenih automobila korištenih za poslovne i privatne potrebe
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj darova – donacija
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Rashodovanje dugotrajne materijalne imovine društva
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Računovodstvo mjenjačkih društava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Kontroling troškova u proizvodnom društvu
Autori: Mr. sc. Jasmina Očko
Andreja Švigir, dipl. oec.
Računovodstvo povezivanja, pripajanja, spajanja i podjele društava kapitala
Autori: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Boris Peko, dipl. oec.
Računovodstvo proizvodnje pšenice
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – lipanj 2009.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Asignacija i kartična naplata
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Utrošak goriva i povrat neutrošenog dara
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji za prvo polugodište 2009.
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Utvrđena je minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010.
Autor: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ
Regres za godišnji odmor u 2009.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija povećanja temeljnog kapitala
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
MSFI za mala poduzeća, Fer vrijednost, MRS 39, MRS 12
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Reforma nadzora financijskog tržišta
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Porezna utaja poreza na dodanu vrijednost
Autor: Mr. sc. Sanda KAPETANOVIĆ
Porezna kartica – obrazac PK
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Transferne cijene povezanih društava i plaćanje poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Neka motrišta trgovanja uslugama s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Inozemna porezno-bilančna praksa
Poslovanje s kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Ukinute su odredbe Zakona o trgovini o zabrani rada nedjeljom i blagdanima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Poticanje ulaganja u graditeljstvu
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Novi pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za prodajne objekte
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Novi Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Autori: Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.
Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane njege djeteta
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prestanak ugovora o radu – razlozi za izvanredni otkaz
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Vrijeme ispunjenja obveze (može li se rastuća nelikvidnost ukloniti donošenjem „novih“ propisa o roku plaćanja)
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Konstituirajuće sjednice predstavničkih tijela
Autor: Željka TROPINA GODEC, iur.
Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2008.
Mišljenje FINE o odlukama o obuhvatu izvještaja i raspodjeli dobitka glede javne objave