Računovodstvo, revizija i financije

Bolji život - uvodnik
rrif - 7.2009, str. 9
Troškovi službenih automobila korištenih za poslovne i privatne potrebe
rrif - 7.2009, str. 11
Računovodstveni i porezni položaj darova – donacija
rrif - 7.2009, str. 23
Rashodovanje dugotrajne materijalne imovine društva
rrif - 7.2009, str. 29
Računovodstvo mjenjačkih društava
rrif - 7.2009, str. 32
Kontroling troškova u proizvodnom društvu
rrif - 7.2009, str. 45
Računovodstvo povezivanja, pripajanja, spajanja i podjele društava kapitala
rrif - 7.2009, str. 54
Računovodstvo proizvodnje pšenice
rrif - 7.2009, str. 62
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – lipanj 2009.
rrif - 7.2009, str. 68
Asignacija i kartična naplata
rrif - 7.2009, str. 69
Utrošak goriva i povrat neutrošenog dara
rrif - 7.2009, str. 70
Financijski izvještaji za prvo polugodište 2009.
rrif - 7.2009, str. 73
Utvrđena je minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010.
rrif - 7.2009, str. 86
Regres za godišnji odmor u 2009.
rrif - 7.2009, str. 88
Revizija povećanja temeljnog kapitala
rrif - 7.2009, str. 92
MSFI za mala poduzeća, Fer vrijednost, MRS 39, MRS 12
rrif - 7.2009, str. 100
Reforma nadzora financijskog tržišta
rrif - 7.2009, str. 102
Porezna utaja poreza na dodanu vrijednost
rrif - 7.2009, str. 104
Porezna kartica – obrazac PK
rrif - 7.2009, str. 107
Transferne cijene povezanih društava i plaćanje poreza na dobitak
rrif - 7.2009, str. 116
Neka motrišta trgovanja uslugama s inozemstvom
rrif - 7.2009, str. 121
Inozemna porezno-bilančna praksa
rrif - 7.2009, str. 128
Poslovanje s kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja
rrif - 7.2009, str. 133
Ukinute su odredbe Zakona o trgovini o zabrani rada nedjeljom i blagdanima
rrif - 7.2009, str. 139
Poticanje ulaganja u graditeljstvu
rrif - 7.2009, str. 144
Novi pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za prodajne objekte
rrif - 7.2009, str. 151
Novi Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
rrif - 7.2009, str. 160
Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane njege djeteta
rrif - 7.2009, str. 167
Prestanak ugovora o radu – razlozi za izvanredni otkaz
rrif - 7.2009, str. 169
Vrijeme ispunjenja obveze (može li se rastuća nelikvidnost ukloniti donošenjem „novih“ propisa o roku plaćanja)
rrif - 7.2009, str. 171
Konstituirajuće sjednice predstavničkih tijela
rrif - 7.2009, str. 175
Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2008.
rrif - 7.2009, str. 182
Savjetovanje - udruga
rrif - 7.2009, str. 188
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
rrif - 7.2009, str. 191
Novi propisi
rrif - 7.2009, str. 198
Mišljenje FINE o odlukama o obuhvatu izvještaja i raspodjeli dobitka glede javne objave
rrif - 7.2009, str. 200