Računovodstvo, revizija i financije 8/2009

Web izdanje 8,99
Tuđi novac - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Emisija dužničkih vrijednosnih papira
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo raskida ugovora o leasingu kod najmoprimca
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Primjena valutne klauzule – računovodstveno i porezno motrište
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Procjenjivanje proizvodnje u graditeljstvu
Autor: Mr. sc. Marina Proklin, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveze financijskog izvještavanja sukladno Zakonu o tržištu kapitala
Autor: Mijo Jozić
Primljeni kredit i oročenje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dar u naravi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Likvidacija i stečaj udruge
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Dodatci na plaću, rad nedjeljom i blagdanom
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Objavljeni su MSFI za mala i srednje velika poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Najnoviji trendovi u oporezivanju, rokovi plaćanja javnog sektora i dr
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Što se može isplatiti u gotovu novcu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Skladišnica za žitarice i industrijsko bilje kao sredstvo osiguranja
Autor: Dr. sc. Dario Dunković
Metoda za utvrđivanje kratkoročnog deficita tvrtke
Autor: Mr. sc. Damir Jurčić, dipl. oec.
Izračun rezerviranja i primjerenosti jamstvenog kapitala
Autor: Mr. sc. Valter Kukuljan, dipl. oec.
Novosti u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Autorski honorari u pravnom i poreznom sustavu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje posebnim porezom na promet luksuznih proizvoda
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Izmjena Direktive 2006/112/EZ u vezi s primjenom sniženih poreznih stopa
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Plaćanje i naplata u stranoj gotovini
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Carinsko skladištenje i postupci proizvodnje
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Devizno statističko istraživanje o transakcijama između poduzeća i njihovih podružnica
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Mirovinsko osiguranje poljoprivrednika
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.
Primjena novih propisa u gradnji
Autor: Ivica ROVIS, dipl. iur.
Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Pravo i uvjeti korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu te plaćanje doprinosa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rad studenata i učenika preko ovlaštenog posrednika
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pravo na rodiljne i roditeljske potpore
Autori: Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.
Postupak prije otkazivanja ugovora o radu – sudska praksa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Misli poznatih autora o fenomenu globalizacije
Monetarna teorija i politika
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Električna energija u slobodnoj prodaji
Autori: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Kada se primjenjuje minimalna plaća, a kada najniža osnovica za plaćanje doprinosa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjena stope PDV-a na 23%
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.