RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Zašto ne i mi - uvodnik

rrif - 9.2009, str. 15

Novosti u računovodstvenom sustavu – izmjena MSFI

rrif - 9.2009, str. 17

Troškovi stipendija učenika i studenata

rrif - 9.2009, str. 21

Troškovi vrijednosnog usklađenja materijalne imovine

rrif - 9.2009, str. 27

Izvanredni prihodi

rrif - 9.2009, str. 32

Računovodstvo javno - privatnog partnerstva

rrif - 9.2009, str. 36

Metode optimaliziranja troškova s obzirom na opseg aktivnosti

rrif - 9.2009, str. 41

Kalkulacija – instrument upravljanja prihodima i rashodima

rrif - 9.2009, str. 47

Posebni porez na plaće i drugi dohodak

rrif - 9.2009, str. 55

Posebni porez na plaće i drugi dohodak

rrif - 9.2009, str. 57

Stjecanje poduzetničkih prihoda kod neprofitnih pravnih osoba

rrif - 9.2009, str. 60

Specifičnosti u primjeni posebnog poreza u praksi

rrif - 9.2009, str. 67

Sudbina ovrhe na plaći nakon uvođenja posebnog poreza

rrif - 9.2009, str. 74

Izbor revizora za 2009. godinu

rrif - 9.2009, str. 77

Klasifikacija izdanih prava, konsolidacija, neizvjesna imovina i obveze

rrif - 9.2009, str. 81

Novo uređenje financijskog sustava EU

rrif - 9.2009, str. 83

Ispitivanje solventnosti poslovnog partnera

rrif - 9.2009, str. 85

Financiranje poljoprivredne proizvodnje putem skladišnice

rrif - 9.2009, str. 89

Uvođenje Jedinstvenog euro platnog područja (SEPA)

rrif - 9.2009, str. 93

Hoće li podzakonski akti olakšati sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu

rrif - 9.2009, str. 98

Porezne posljedice prenamjene i prijenosa izgrađenih građevina i zemljišta

rrif - 9.2009, str. 107

Ovrhe koje provodi Porezna uprava radi prisilne naplate javnih davanja

rrif - 9.2009, str. 119

Osobitosti u primjeni nove stope PDV-a od 23%

rrif - 9.2009, str. 124

Novosti u deviznom poslovanju

rrif - 9.2009, str. 128

Umjetnici u poreznom sustavu i socijalnom osiguranju

rrif - 9.2009, str. 129

Teret dokazivanja, otkazni rok i vraćanje radnika na posao

rrif - 9.2009, str. 136

Primjeren pregled društva (due diligence) pri preuzimanju

rrif - 9.2009, str. 138

Odgovornost članova za obveze društva kapitala

rrif - 9.2009, str. 143

Financijska kriza i socijalna pravednost

rrif - 9.2009, str. 153

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 9.2009, str. 155
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)