Računovodstvo, revizija i financije 10/2010

Web izdanje 8,99
Poplava - uvodnik
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ
Pokazatelji uspješnosti nakon revalorizacije imovine
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Nagrađivanje vjernosti kupaca
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Poslovanje s društvom u stečaju
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje statističkog izvještaja poduzetnika (obrazac TSI-POD) za razdoblje siječanj – rujan 2010.
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Financijski izvještaji u proračunskom računovodstvu za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2010.
Autor: Andreja Milić , dipl. oec.
Financijski izvještaj neprofitnog računovodstva za razdoblje siječanj – rujan 2010.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Neprofitne organizacije – ispostavljanje računa
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Plaće radnika zaposlenih u diplomatskim i konzularnim predstavništvima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oslobođenje od PDV-a diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija i drugih stranih osoba
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje pravnih sljednika
Autor: Marija MILOŠEVIĆ, dipl. oec.
Pogrešna primjena materijalnog propisa glede prava priznavanja pretporeza prema presudi Upravnog suda
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Obilježja stalne poslovne jedinice
Autor: Tajana VRBAN, dipl. oec
Ispravak prihoda zbog odstupajućih dobitaka iz premještene djelatnosti
Autor: Prof. dr. sc. Andreas OESTREICHER Dirk WILCKE
Kontroling u preuzimanju društva
Autor: Danica STRIČEVIĆ, dipl. oec.
Amortizirani troškovi nabave i umanjenje vrijednosti financijskih instrumenata
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Izrada projekata koji se prijavljuju na natječaje za bespovratna sredstva programa IPA – dio II. Projektna aplikacija
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Europsko zakonodavstvo o jedinstvenom tržištu
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sustav operativne naplate potraživanja
Autor: Klaudio UJČIĆ, dipl. oec.
Planiranje poslovanja malih i srednjih poduzeća za 2011.
Autor: Andreja ŠVIGIR, dipl. oec. i ovl. rev.
Interni akt (Pravilnik) o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma za neke djelatnosti
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Obavljanje samostalne djelatnosti uz radni odnos
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pitanja i odgovori iz nadležnosti gospodarskih inspektora u području obrta i usluga
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Odgovori na pitanja državnog inspektorata iz područja ugostiteljstva i turizma
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Primjena Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja u prodajnim politikama
Autori: Dr. sc. Dario Dunković
Slaven POSAVAC, dipl. oec. i ovl. int. rev.
Otkaz i pravo na novčanu naknadu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Izvanredni otkaz – razlozi za otkaz
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Prijedlog izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Osiguranje naplate u trgovačkoj praksi
Autor: Dr. sc. Neven CIRKVENI
Zastarijevanje potraživanja
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Posebne pogodnosti u društvu s ograničenom odgovornošću
Autor: Dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Naplata potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
GOSPODARSKA STATISTIKA
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
STRUČNE INFORMACIJE