Računovodstvo, revizija i financije 12/2010

Web izdanje 8,99
Sretna nova? - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Izmijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Promjena strukture i sadržaja godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Reklasifikacija pri ulaganjima u nekretnine
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Kontroling prodaje i informacije za bolje planiranje (2. dio)
Autor: Mr. sc. Jasmina Očko
Kreativno računovodstvo - I. dio
Autor: Dr. sc. Milan NEGOVANOVIĆ
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2010.
Autori: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Postupanje s računima skupine 93 i 94 u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Kartična naplata i naknada za ulaganja u tuđu imovinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Božićnica, darovi i ostala materijalna prava radnika
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ulazak poduzetnika u sustav PDV-a i načini izlaska
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ulazak u sustav PDV-a inozemnih poduzetnika u Republici Hrvatskoj
Autor: Mr. sc. Vlasta ROŠKA, dipl. oec. i ovl. rač.
Planiranje revizije
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Najmovi – MRS 17
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Izrada projekata za bespovratna sredstva programa IPA – dio III. Proračun
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Reforma jedinstvenog tržišta 20 godina nakon uspostave
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Potreba za upravljanjem gotovinom i likvidnošću
Autori: Prof. dr. sc. Karlheinz KUTING
Dr. sc. Andrea ROSINGER
Dipl. Kffr. Mana MOJADADR
Ovrha na novčanim tražbinama putem FINA-e od 1. siječnja 2011.
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Promjene u načinu izvješćivanja HNB-a za robe, usluge i dohotke
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Obveze PDV-a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obrnuto
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ulazak OPG-a u sustav oporezivanja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Prava za vrijeme nezaposlenosti od 1. studenog 2010.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje i isplata mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup)
Autor: Damir BILIĆ, dipl. oec.
Pravo na naknadu plaće i ostala prava s osnove obveznog zdravstvenog osiguranja
Autori: Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.
Vođenje evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Zbog čega se može izvanredno otkazati ugovor o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Mogućnost cesije, kompenzacije i drugih obračunskih plaćanja vezanih za stečaj
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Prijevoz za vlastite potrebe
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.