Računovodstvo, revizija i financije 2/2010

Web izdanje 8,99
Vještina preživljavanja - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2009. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun troškova u proizvodnoj djelatnosti
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Posebnosti financijskih izvješća prijevozničkih djelatnosti za 2009.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Osobitosti izrade godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2009.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivredi za 2009.
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Godišnja financijska izvješća u djelatnostima servisnih i sličnih usluga za 2009.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u graditeljstvu
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Godišnji obračun u komunalnim društvima i drugim korisnicima državnih potpora
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Postupak s predujmljenim dobitkom tijekom 2009.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Nabava dugotrajne imovine na kredit
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Zajednički troškovi pri uporabi imovine
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Rasprava o priznavanju prihoda i o najmovima
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Razina izgrađenosti sustava kao uvjet do EU fondova
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
U fokusu poticanja gospodarskog oporavka
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Pokazatelji uspješnosti kao instrument nadzora nad poslovanjem poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Žarko POPOVIĆ
Praćenje prihoda i rashoda nezavisnih kandidata
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prijava poreza na dohodak građana za 2009.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava poreza na dohodak pomoraca za 2009.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje obrasca PDV-K za 2009. – konačni obračun
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena novog Zakona o priređivanju igara na sreću
Autor: Anđela TOTH-SESAR, dipl. iur.
Trošarinski obveznici prema Zakonu o trošarinama
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Osnovica PDV-a pri uvozu i neke druge promjene
Autori: Mario Demirović, dipl. iur.
Mr. sc. Branka TUĐEN, dipl. oec.
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2010.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Carinska i porezna oslobođenja pri uvozu robe od 1. siječnja 2010. (II dio)
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Osvrt na neke odredbe iz Novele ZTD-a od 13. studenog 2009.
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja u sustavu proračuna za 2009.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH
Stručne ovavijesti