Računovodstvo, revizija i financije 3/2010

Web izdanje 8,99
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Predaja i objava godišnjih financijskih izvještaja za 2009.
Autor: Dragutin Kovačić, dipl. oec.
Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za 2009., uporaba dobitka i pokriće gubitka
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Krediti, zajmovi i kamate u sustavu PDV-a
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Priznavanje poreza plaćenog u inozemstvu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni i računovodstveni položaj vodnih naknada u komunalnim društvima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Analiza poslovanja na temelju godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Stjecanje vlasničkih prava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Neka motrišta o PDV-u u neprofitnim organizacijama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Odgođeno priznavanje prihoda
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Osnivanje ustanova
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Naknade plaće radnicima za vrijeme bolovanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prava radnika i obračun plaće zaposlenih na nepuno radno vrijeme
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Najveće prijevare iz revizorske prakse u RH
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Rasprava o mjerenju fer vrijednosti
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Nakon financijske stiže dužnička kriza
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Procjena i analiza rizika kod sprječavanja pranja novca
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Pregled najvažnijih novosti u PDV-u od 1. siječnja 2010.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje PDV-om u posebnom postupku oporezivanja marže
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
PDV na uslugu naplate potraživanja (faktoring)
Autor: Nevenka MORIĆ, dipl. oec.
Povrat i preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih davanja od 1. siječnja 2010.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Primjena novog ZUP-a u poreznom postupku
Autor: Zdenka KOHARIĆ, dipl. iur.
Elektroničke usluge porezne uprave
Autor: Zrinka Damjanović
Novosti u oporezivanju posebnim porezom na plovila i zrakoplove
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2010.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Zabrana i mogućnost pušenja u ugostiteljskim objektima - kraj prijelaznog razdoblja -
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Mirovinsko osiguranje roditelja njegovatelja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Izmijenjeni su obrasci za vođenje matične evidencije osiguranika u mirovinskom osiguranju
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH
Svjetska financijska kriza kao izazov za novo promišljanje interakcije bankarskog i realnog sektora gospodarstva
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ