Računovodstvo, revizija i financije 4/2010

Web izdanje 8,99
Paučina u bilancama - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Računovodstveno praćenje nabave i uporabe osobnih automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje primitaka u naravi s osnove uporabe automobila i drugih poslovnih prijevoznih sredstava za privatne potrebe
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgođena porezna obveza i nadoknada odgođene porezne imovine u GFI za 2009.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnje izvješće za 2009.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Čuvanje knjigovodstvenih isprava, evidencija, poslovnih knjiga, financijskih izvješća i poreznih prijava
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Obračun troškova proizvodnje u poljoprivredi
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Što donose nove izmjene MSFI i nova tumačenja
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Analiza poslovanja na temelju godišnjih financijskih izvještaja (II. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2010.
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Smanjenje vlasničkih udjela i ulaganja zakupoprimca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – ožujak 2010.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ispravak pogrešno iskazanih prihoda iz protekle godine
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Posebni porez na plaće pomoraca
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi zajednički standard – prezentiranje financijskih izvještaja (zamjena MRS-a 1 i MRS-a 7)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Bespovratna sredstva iz pretpristupnog programa IPA
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Nova gospodarska strategija
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Interni akt (Pravilnik) o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma za računovođe, revizore i porezne savjetnike
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Restrukturiranje i sanacija izvora financiranja
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Knjige I-RA i U-RA i utvrđivanje porezne obveze na obrascu PDV
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porez po odbitku na usluge inozemnih poduzetnika
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Trošarina na alkohol i alkoholna pića
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Usklađivanje poreza pod okriljem EU
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Izmjena izvješćivanja HNB-a o vlasničkim ulaganjima
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Prelazak s oporezivanja porezom na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijeboj potraživanja nadoknade za bolovanje i duga za doprinose
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prava na mirovinu s osnove drugog dohotka i druge samostalne djelatnosti
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu i teret dokazivanja
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Davanje netočnih podataka o trgovačkom društvu
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH