Računovodstvo, revizija i financije 5/2010

Web izdanje 8,99
Promjene - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Računovodstvo zaliha materijala
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Kapitalizacija troškova posudbe – obveza ili mogućnost
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Računovodstveni i porezni položaj prolaznih stavki
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Gubitak iznad visine kapitala
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Prekid uporabe osobnih automobila
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Revolving kredit i nabava dugotrajne imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dani depoziti
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Rodiljni i roditeljski dopust i potpore
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Računovodstvo i revizija na projektima koje financira EU
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Nezadovoljavajući rezultati članica EU u skraćivanju rokova plaćanja i druge vijesti
Autori: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Restrukturiranje i sanacija bilance
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Procjena vrijednosti poduzeća i poslovnih rezultata
Autor: Nikola CVJETKOVIĆ, dipl. oec.
Modeli kriznog financiranja gospodarstva
Autor: Ivanka MARIČKOVIĆ PUTRIĆ
Porezni položaj ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Neke posebitosti poreznog postupka
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Kreditni poslovi s inozemstvom – prijavljivanje i izvještavanje HNB-a
Autor: Gordana MIŠKIĆ, dipl. oec.
Nabava i uporaba vozila kod samostalnih djelatnosti
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prodaja poljoprivrednih dobara proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Uvjeti pružanja ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Provedbeni propisi glede boravišne pristojbe
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Pravilnik o radu prema novom Zakonu o radu - ogledni primjer
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Radnopravna pitanja vezana za kolektivni ugovor, savjetovanje s radničkim vijećem i odgovornost za štetu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Pravo zadržanja stvari
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Odgovornost članova organa dioničkog društva za štetu počinjenu društvu i vjerovnicima društva
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Povrat plaćenog PDV-a za znanost i vatrogastvo u 2010.
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Okvirni sporazum u sustavu javne nabave
Autor: Teja KOLAR, dipl. iur.
Proračunska ograničenja plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Ivana VARGAŠEVIĆ, dipl. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.