Računovodstvo, revizija i financije 6/2010

Web izdanje 8,99
Porezna pravednost - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Računovodstveni i porezni položaj prodaje robe u tranzitu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo vlastitih poslovnih udjela
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Promjene računovodstvenih politika pri ulaganjima u nekretnine
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvješća
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijski izvještaji mirovinskih društava i mirovinskih fondova
Autor: Mijo JOZIĆ, dipl. oec.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2009. radi javne objave
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine i primljene dionice na dar Praktikum proračunskog računovodstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Primjer računovodstvene politike udruge
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Članarina kod neprofitnih pravnih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ukida se niža stopa posebnog poreza
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nadoknada za neiskorišteni godišnji odmor
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj usluga u turizmu – pružanje usluga izravno ili putem agencije
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj ugostiteljskih usluga u domaćinstvu − najam soba, postelja, kampovi
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj obavljanja djelatnosti u stambenom prostoru
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rasprava o najmovima
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Javna nabava u projektima koji se financiraju bespovratnim sredstvima iz EU fondova
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Refleksije saniranja javnog duga Grčke na financijsku stabilnost eurozone i EU
Stvaranje kriznog fonda i sprječavanje dvostrukog oporezivanja
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Proračunski manjak u eurozoni i EU 27
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Mjenica kao „osnova za plaćanje“ u platnom prometu
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO
Nadzorne knjige
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Nova devizna Odluka u vezi s gotovinskim prometom
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Prijenos gotovine preko granice prema odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Obrada godišnje porezne prijave obrtnika za 2009.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Isticanje cijena proizvoda i usluga prema novom Pravilniku
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Uvjeti pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu − najam soba, postelja, kampovi
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Godišnji odmor prema odredbama novog Zakona o radu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Rodiljna i roditeljska potpora i pošteda od rada
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Radnopravna pitanja vezana za kolektivni ugovor, biračko pravo i vraćanje radnika na rad
Ispunjenje dodatnih činidaba člana društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Državni ured za reviziju
Autor: Mr. sc. Nediljka ROGOŠIĆ
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.