Računovodstvo, revizija i financije 8/2010

Web izdanje 8,99
Neprolazna prošlost - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Prezentiranje izvještaja o dobitku i ostalih priznatih dobitaka i gubitaka
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Računovodstveno praćenje potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Obračunavanje prihoda u graditeljskoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Rashodi za službena putovanja osoba izvan radnog odnosa
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Rani radovi iz mikroekonomike u RH do 1968. - s naglaskom na računovodstvo
Autori: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Akademik Vladimir STIPETIĆ
Propisan je sadržaj obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Isprave o plaći i otpremnini kao temelj za određenje ovrhe
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Plaće po sudskoj presudi u poreznom i socijalnom sustavu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
PDV u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Smanjena je naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.
Povrat PDV-a kupcima u okviru putničkog prometa i inozemnim poduzetnicima
Autori: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Forenzična revizija
Autor: Bruno BEŠVIR, mr. spec., ovl. rev.
Projekt usklađivanja računovodstvenog standarda o ostvarenom prihodu
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Revizija ugovora o uslugama financiranim iz EU fondova
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Ujednačavanje propisa o ugovornim odnosima u EU
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Restrukturiranje i sanacija trgovačkog društva
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Kako unaprijediti upravljanje troškovima u poslovanju
Autor: Dr. sc. Dario Dunković
Novosti u potporama za očuvanje radnih mjesta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Učinak promjene načina oporezivanja plaća na visinu plaća
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autori: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Strana gotovina i odobravanje kredita nerezidentima
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Pregled statističkih istraživanja HNB-a i obveza izvješćivanja
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Odgovori na pitanja državnog inspektorata iz područja trgovine
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Savjetovanje poslodavca s radničkim vijećem
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Proboj pravne osobnosti
Autor: Marko LAZARUŠIĆ, dipl. iur.
Gubitak i sitni inventar
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Izmjene u plaćanju spomeničke rente
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Stručne informacije