Računovodstvo, revizija i financije 9/2010

Web izdanje 8,99
Quo vadis? - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Računovodstvo financijske imovine raspoložive za prodaju (kod svih poduzetnika)
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Problematika derivatne izrade konsolidiranog financijskog izvješća za koncern i iskaz vlastitog kapitala
Autor: Prof. dr. sc. Karlheinz KUTING
Računovodstvo zajmova između trgovačkih društava i članova društva
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno praćenje prefakturiranih troškova
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Primanje imovine od kupca - primjena u komunalnim i sl. društvima
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun proizvodnje u udruzi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Premije osiguranja kao trošak radnika ili poslodavca
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obvezni sadržaj obračuna plaće i nadoknade plaće – obrasca OP
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje posebnog poreza nakon 1. srpnja 2010.
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.
Zdravstvene i obrazovne usluge u sustavu PDV-a
Autori: Renata Kalčić, dipl. oec.
Ana PAVLETIĆ, dipl. oec.
Analitički postupci u forenzičnoj reviziji
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Izbor revizora za 2010.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti iz odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Izrada projekata za bespovratna sredstva programa IPA – logička matrica
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Izmijenjena Direktiva o povratu PDV-a i druge novosti
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Promjene u platnom prometu
Autor: Mr. sc. Miroslav GREGUREK
Ovrha na novčanim sredstvima prema novom Zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Poslovna inteligencija i djelotvornost poduzeća
Autori: Dr. sc. Dragoljub AMIDŽIĆ
Dr. sc. Pavlo RUŽIĆ
Financijski pokazatelji najvećih trgovačkih lanaca
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Domaća radinost i sporedna zanimanja
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja Državnog inspektorata o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sastavljanje ugovora o kupoprodaji nekretnina
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Istupanje iz društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Izjava o zaduženosti kod osnivanja društava i drugi upisi u sudski registar
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.
Kupnja dugotrajne imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Fondovi rizičnog kapitala i državne potpore
Autor: Zlatan JANEŠ, dipl. oec.
Pravila lijepog ponašanja u poslovnim pregovorima
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Stručne obavijesti
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.