Računovodstvo, revizija i financije 1/2011

Web izdanje 8,99
Uspjeh - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2010.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
I. Obveznici i rokovi za sastavljanje i dostavu financijskih i poreznih izvješća
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
II. Konačni obračun naknada za šume, turističke članarine i spomeničke rente za 2010.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
III. Godišnji obračun amortizacije za 2010.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Popisne razlike i knjiženje manjkova
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2010.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VI. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2010.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2010. (Obrazac PD)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VIII. Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
IX. Izvještaj o novčanom tijeku
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
X. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Stipendije učenika i studenata u 2011.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Kreativno računovodstvo – II. dio
Autor: Dr. sc. Milan NEGOVANOVIĆ
Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i nabava na financijski najam
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Zaključna knjiženja za 2010.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010.
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Andreja Milić , dipl. oec.
Podjela pretporeza kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Doprinosi i obračun plaća u 2011.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2010.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja izvješća za posebne poreze i trošarinska izvješća za 2010.
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Menadžerski komentar – Okvir za prezentaciju
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Revizija sustava PDV-a, elektroničke fakture i dr.
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Platni promet i ovrhe prema novim propisima od 1. siječnja 2011.
Autor: Dalibor GOLEŠ, dipl. oec.
Novosti u deviznom poslovanju i platnom prometu s inozemstvom u 2011.
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Prava s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti ponovo u nadležnosti HZZO-a
Autori: Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Može li se euro više spasiti
Autor: Dragan TOMAŠEVSKI, dipl. oec. i steč. uprav.
Plaćanje gotovinom bez ograničenja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof., ovl. rač. i ovl. rev.