Računovodstvo, revizija i financije 10/2011

Web izdanje 8,99
U čemu je problem - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Prihodi od uporabe proizvoda i usluga za vlastite potrebe
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Devizna blagajna za službena putovanja u inozemstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveno praćenje proizvodnje kukuruza
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Likvidacija zadruge
Autori: Tino BEGO, dipl. iur.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Statističko izvješće poduzetnika (TSI-POD) za razdoblje siječanj – rujan 2011.
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Nabava dugotrajne imovine od namještenika i prijenosi dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaj u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj – rujan 2011.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Predujmovi kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Isplata plaće po izvansudskoj nagodbi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Isplata nadoknade štete zbog posljedica nesreće na radu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun i isplata minimalne plaće
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Porezni položaj kamata nakon 1. srpnja 2011.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Najamnine u sustavu poreza i doprinosa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Poslovanje špeditera (otpremnika) s motrišta PDV-a
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mogućnosti primjene e-računa
Autor: Andreja KAJTAZ , dipl. oec.
Oporezivanje „inozemnih“ usluga PDV-om
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Kontrola vođenja i upravljanja društvom
Autori: Prof. dr. sc. Franc KOLETNIK
Melita KOLETNIK KOROŠEC
Pravilnik o radu interne revizije u trgovačkim društvima
Autori: Slaven POSAVAC, dipl. oec. i ovl. int. rev.
Dr. sc. Dario Dunković
Prezentiranje pozicija izvještaja o sveobuhvatnom dobitku
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Porezna pitanja u fokusu Europskih zakonodavaca
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Procjena – vrednovanje nekretnina (I. dio)
Autor: Mr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ, dipl. oec.
Model za donošenje odluke o načinu financiranja nabave investicijskih dobara
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Privremeni uvoz po Aneksu E
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Obavljanje djelatnosti putem obrta, domaće radinosti i sporednog zanimanja
Autor: Franciska GRĐAN, dipl. iur.
Koje sumnjive transakcije prijavljuju neprofesionalne djelatnosti
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Način isticanja cijena u trgovini, uslužnim djelatnostima i ugostiteljstvu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Neka bitna pitanja vezana za legalizaciju nekretnina
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Prekovremeni rad – neka aktualna pitanja
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Mirovinsko osiguranje pomoraca
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.
Doprinos za staž s povećanim trajanjem za pomorce
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – teret dokazivanja i zabrana otkazivanja
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Praktikum ovršne naplate tražbina – podnošenje prijedloga
Autor: Mladen ŠIMUNDIĆ , dipl. iur.
Odnos između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Izrada računovodstvenih izvještaja uz pomoć Excela
Autor: Mr. sc. Marino Brnić, dipl. oec.
120. obljetnica rođenja Ive Belina - Doprinosi rješenju najveće gospodarske krize 20. stoljeća u nas -
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.