Računovodstvo, revizija i financije 11/2011

Web izdanje 8,99
Ti si kriv - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Isplata udjela u dobitku odnosno dividende nakon izmjene propisa (opet u gotovini)
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračunska plaćanja
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Reklama i reprezentacija
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Smanjenje temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću
Autori: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zaštita kapitala kao izraz financijske stabilnosti i zaštite vjerovnika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo uzgoja gljiva
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Financiranje političkih stranaka s motrišta darovatelja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Naplata prihoda za posebne namjene i refundacija obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financiranje političkih stranaka s motrišta stranaka
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Amortizacija dugotrajne imovine neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Konačni obračun poreza iz plaća za 2011.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretporez – priznavanje, podjela, usklađenje i ispravci
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj darova (donacija)
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj osiguranja s motrišta PDV-a i praksa EU
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Utvrđivanje lokalnih poreza gradova i općina
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Kamate na odobrene zajmove fizičkim osobama nakon 15. listopada 2011.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Radna dokumentacija revizora
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Konsolidirani financijski izvještaji – MSFI 10
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Izrada projekata za bespovratna sredstva programa IPA
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Procjena vrijednosti nekretnina (II. dio)
Autor: Mr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ, dipl. oec.
Osobni stečaj
Autor: Dr. sc. Saša MUMINOVIĆ
Novi obrasci naloga za plaćanje
Autor: Dalibor GOLEŠ, dipl. oec.
Neka motrišta deviznog poslovanja u turizmu
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Neki oblici privremenog uvoza
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Novosti u Zakonu o trgovini
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Socijalno osiguranje i porezni položaj primitaka članova uprave i izvršnih direktora
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zdravstvena zaštita u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene zakona iz područja mirovinskog osiguranja
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Zabrana natjecanja, određivanje plaće i naknada plaće
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Pomoći unutar općeg proračuna i primljene/dane u inozemstvo (EU)
Autor: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.