Računovodstvo, revizija i financije 3/2011

Web izdanje 8,99
Ludi ujak - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Raspored dobitka i pokriće gubitka pri utvrđivanju financijskih izvješća za 2010.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof., ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Računovodstvo odgođenih poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2010.
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja prema posebnim propisima
Autor: Mijo JOZIĆ, dipl. oec.
Računovodstvo dodatnih ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Potrošačko kreditiranje
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Podmirivanje troškova službenog puta nezaposlenim osobama
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo otkupljivača sekundarnih sirovina
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Kreativno računovodstvo i krivotvorenje financijskih izvještaja – treći dio
Autor: Dr. sc. Milan NEGOVANOVIĆ
Prodaja na zajam i otpust primljenog zajma
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Darovanja ili donacija dana udrugama i sponzorstvo
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ovrha na plaći – tehnička realizacija prema novom ovršnopravnom režimu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Povoljnosti koje omogućuje III. stup mirovinskog osiguranja
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Formalne pogreške na računima i pravo na odbitak pretporeza
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Izmjene i dopune Općeg poreznog zakona
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Prezentiranje financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Reforma pravila o javnoj nabavi, PDV-u i otpadu
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Ponovno su izmijenjeni obrasci zadužnice
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sprječavanje pranja novca – pitanja i odgovori
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Devizne aktualnosti
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2011.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveze usklađenja koje proizlaze iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Što mogu raditi umirovljenici, a da im se ne obustavi isplata mirovine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Radna i poslovna dozvola u 2011.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Smjenski rad i preraspodjela radnoga vremena te zabrana otkaza
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Založno pravo na nekretninama kao sredstvo osiguranja tražbine
Autor: Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ, dipl. iur.
Promjene pri zaduživanju, o jamstvima i suglasnostima u lokalnoj samoupravi
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Autor: Branimir MIHALINEC, prof.
Projekcija svjetskog gospodarstva do 2030.
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Čudesna Turska
Stručne obavijesti