RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2010. radi javne objave

rrif - 6.2011, str. 13

Konsolidirana financijska izvješća

rrif - 6.2011, str. 19

Računovodstvo zadruga

rrif - 6.2011, str. 36

Knjigovodstvo troškova radne odjeće i obuće

rrif - 6.2011, str. 41

Otkrivanje zlouporaba u financijskim izvještajima

rrif - 6.2011, str. 48

Razumijevanje forenzičnog računovodstva – drugi dio

rrif - 6.2011, str. 57

Neusklađenost računovodstvene regulative u RH s regulativom u EU

rrif - 6.2011, str. 62

Ulaganje i stjecanje imovine

rrif - 6.2011, str. 68

Bolovanje preko 42 dana kod udruga

rrif - 6.2011, str. 71

Rad na temelju ugovora kod neprofitnih organizacija

rrif - 6.2011, str. 72

Regres za godišnji odmor u 2011.

rrif - 6.2011, str. 80

Isplata plaća iz dobitka, trinaeste plaće i bonusa

rrif - 6.2011, str. 84

Lista obračuna plaće ili naknade plaće

rrif - 6.2011, str. 95

Postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi u poreznom nadzoru

rrif - 6.2011, str. 99

Revizorsko izvješće – prvi dio

rrif - 6.2011, str. 105

MRS 28 – Ulaganja u povezana poduzeća i zajedničke pothvate – revizija standarda –

rrif - 6.2011, str. 110

Strukturni fondovi Europske unije

rrif - 6.2011, str. 112

Novi Zakon o jedinstvenom tržištu i drugi prijedlozi Komisije EU

rrif - 6.2011, str. 116

Obavješćivanje o gotovinskim transakcijama Ureda za sprječavanje pranja novca

rrif - 6.2011, str. 117

Financijska stvarnost najvećih trgovačkih lanaca u 2010.

rrif - 6.2011, str. 122

Dvojbe u vezi s isporukom javne usluge tradicionalno ili putem JPP-a

rrif - 6.2011, str. 129

INCOTERMS 2010 i njihov utjecaj na carinsku vrijednost robe

rrif - 6.2011, str. 132

Novosti u pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

rrif - 6.2011, str. 136

Godišnji odmori – zakonsko uređenje i pitanja iz prakse

rrif - 6.2011, str. 138

Ostvarivanje i provedba prava s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti

rrif - 6.2011, str. 149

Izvanredni otkaz ugovora o radu – kroz sudsku praksu

rrif - 6.2011, str. 155

Pravo na godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama

rrif - 6.2011, str. 157

Fenomen švicarske porezne oaze Zug

rrif - 6.2011, str. 165

Sjećanje na profesora Ivana Vrančića

rrif - 6.2011, str. 168

Novi propisi

rrif - 6.2011, str. 169

Stručne obavijesti

rrif - 6.2011, str. 174

Gospodarska kretanja početkom 2011.

rrif - 6.2011, str. 176
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)