Računovodstvo, revizija i financije 6/2011

Web izdanje 8,99
Atipično odgovorno - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2010. radi javne objave
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Konsolidirana financijska izvješća
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo zadruga
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Knjigovodstvo troškova radne odjeće i obuće
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Otkrivanje zlouporaba u financijskim izvještajima
Autor: Dr. sc. Milan NEGOVANOVIĆ
Razumijevanje forenzičnog računovodstva – drugi dio
Autori: Dr. sc. Franc KOLETNIK
Melita KOLETNIK KOROŠEC
Neusklađenost računovodstvene regulative u RH s regulativom u EU
Autor: Mr. sc. Damir KRAJAČIĆ, ovl. rev.
Ulaganje i stjecanje imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Bolovanje preko 42 dana kod udruga
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Rad na temelju ugovora kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Regres za godišnji odmor u 2011.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Isplata plaća iz dobitka, trinaeste plaće i bonusa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Lista obračuna plaće ili naknade plaće
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Revizorsko izvješće – prvi dio
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
MRS 28 – Ulaganja u povezana poduzeća i zajedničke pothvate – revizija standarda –
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Strukturni fondovi Europske unije
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Novi Zakon o jedinstvenom tržištu i drugi prijedlozi Komisije EU
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Obavješćivanje o gotovinskim transakcijama Ureda za sprječavanje pranja novca
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Financijska stvarnost najvećih trgovačkih lanaca u 2010.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Dvojbe u vezi s isporukom javne usluge tradicionalno ili putem JPP-a
Autor: Dr. sc. Damir JURIČIĆ
INCOTERMS 2010 i njihov utjecaj na carinsku vrijednost robe
Autor: Mr. sc. Branka TUĐEN, dipl. oec.
Novosti u pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Godišnji odmori – zakonsko uređenje i pitanja iz prakse
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Ostvarivanje i provedba prava s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti
Autori: Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu – kroz sudsku praksu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Pravo na godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Fenomen švicarske porezne oaze Zug
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Sjećanje na profesora Ivana Vrančića
Autori: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Gospodarska kretanja početkom 2011.
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.