Računovodstvo, revizija i financije 8/2011

Web izdanje 8,99
Kupnja odanosti - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Sniženja, rasprodaje i akcijske prodaje u trgovini na malo
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Upravljanje troškovima u krizi
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo pekarske djelatnosti
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Računovodstvo ugovora o koncesijama za usluge (primjena tumačenja IFRIC 12)
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Evidencije primljenih i izdanih vrijednosnih papira
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo kao poslovna djelatnost u Norveškoj
Autor: Emir HATIBOVIĆ, Certified Accountant in Norway
Financijsko poslovanje proračuna
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Zakup poslovnog prostora kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Smjernice profesionalnim računovođama za rad s neprofitnim organizacijama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Kako iskazati podatke na obrascu R-Sm
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ovrha na plaći – zakonsko uređenje i prikaz bitnih pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Ugovor o ustupu ili cesiji prava na povrat poreza
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Etički integritet revizora
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Aktualnosti iz gospodarskog poslovanja u EU
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Upravljanja troškovima i njihovo značenje za poslovnu uspješnost
Autor: Mr. sc. Davor ŠPAC
Vrijednost i trošak uloženog kapitala u poslovanje
Autor: Dr. sc. Dario Dunković
Uslužno obavljanje poslova za kreditne institucije
Autor: Mr. sc. Miroslav GREGUREK
Koje sumnjive transakcije prijavljuju računovođe
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sadržaj i posljedice novog uređenja kredita u bankarstvu
Autori: Doc. dr. sc. Roberto ERCEGOVAC
Ana KUNDID, bacc. oec
Nove promjene u poslovanju ovlaštenih mjenjača
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.
Najčešća pitanja i odgovori iz deviznog sustava vezani za statistička izvješćivanja HNB-a
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Prenamjena, zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Financijski inspektorat – nove nadležnosti u nadzoru
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Izvanredni otkaz ugovora o radu i otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – sudska praksa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Odgovornost organa trgovačkog društva
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Osvrt na godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru RH
Autori: Danijela STEPIĆ, dipl. oec.
Marela KNEŽEVIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Tri stoljeća gospodarstva Belje
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.