Računovodstvo, revizija i financije 9/2011

Web izdanje 8,99
Neuzvraćena ljubav - Uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Računovodstveno praćenje ulaganja u oročene depozite kod banaka
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Prodaja rabljene dugotrajne imovine trgovačkih društava
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvena postupanja s neiskorištenim godišnjim odmorima i otpremninama
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Čimbenici izbora leasinga i utjecaj na računovodstvenu politiku
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo troškova osnivanja trgovačkih društava
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec
Objavljivanje informacija o poslovnim segmentima prema MSFI 8
Autor: Dr. sc. Dario Dunković
Ulazni računi i neosnovano primljeni novac
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Poduzetnički prihodi kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Leasing kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Isplate bivšim radnicima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Tražbine radnika u slučaju stečaja poslodavca
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u PDV-u od 1. kolovoza 2011.
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Podnošenje poreznih prijava i drugih podataka uporabom sustava ePorezna
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Trošarinski status alkohola i alkoholnih pića
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Izbor revizora za 2011.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknade za revizijske usluge
Autor: Mr. sc. Damir KRAJAČIĆ, ovl. rev.
Sprječavanje prijevara i nemoralnog djelovanja
Autori: Prof. dr. sc. Franc KOLETNIK
Melita KOLETNIK KOROŠEC
Objave udjela u drugim poduzećima (MSFI 12)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Najčešći problemi u provedbi EU-projekata
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
EU priprema nove bankarske i porezne propise
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Planiranje velikoserijske proizvodnje elektromehaničkih komponenata
Autori: Prof. dr. sc. Marijan CINGULA
Nenad TRETINJAK
Financiranje ulaganja u nekretnine
Autor: Mr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ, dipl. oec.
Izračun troškova ovrhe
Autor: Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
Posebnosti carinskog postupka privremenog uvoza prijevoznih sredstava
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Nadoknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Što donosi Zakon o uslugama
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Promjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Materijalna prava radnika koja nisu unaprijed predviđena propisom ni autonomnim izvorom prava
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Novosti koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.