Računovodstvo, revizija i financije 1/2012

Web izdanje 8,99
Strašan paradoks - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2011.
I. Financijska i porezna izvješća za 2011.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
II. Konačni obračun naknada za šume, turističke članarine, spomeničke rente i mineralne sirovine za 2011.
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
III. Godišnji obračun amortizacije za 2011.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2011.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2011.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VI. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2011. (Obrazac PD)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VII. Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
VIII. Izvještaj o novčanom tijeku
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
IX. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
X. Bilješke uz financijska izvješća
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo tečajnih razlika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Evidencija i izvješćivanje o isplaćenim dividendama i udjelima u dobitku
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Ulaganja zakupoprimca i otpis potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Doprinosi i obračun plaća u 2012.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Što je izmijenjeno u oporezivanju dohotka u 2011.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nova Prijava poreza na promet nekretnina
Autori: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Karolina ŠIMIČEVIĆ
Drugi dohodak primljen iz inozemstva
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2011.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun PDV-a za 2011. u proračunskom i neprofitnom okruženju
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebni porezi i trošarine – godišnja izvješća i obveze za 2011.
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Primjena Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Novosti u provedbi financijskog upravljanja i kontrola (Novi Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru)
Autori: Danijela STEPIĆ, dipl. oec.
Marela KNEŽEVIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Autor: Mr. sc. Ivica BABIĆ , dr. med.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.