Računovodstvo, revizija i financije 10/2012

Web izdanje 8,99
Drage čitateljice, - Uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Kalkulacije cijena i prihoda u malim poduzećima
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Nabava i prodaja robe u trgovini na malo
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Računovodstveno praćenje obračuna proizvodnje po radnom nalogu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo uzgoja cvijeća
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje cvjećarske djelatnosti
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Statističko izvješće poduzetnika - obrazac TSI – POD za razdoblje siječanj – rujan 2012.
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Potraživanja i obveze ugovorene u devizama ili prema valutnoj klauzuli
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Rashodi koji nastaju kontinuirano u proračunskom računovodstvu
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj − rujan 2012.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Stjecanje nekretnine kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Oporezivanje drugog dohotka nerezidenta
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje poreza na dohodak od dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Praksa primjene odnosno neprimjene odluka Saveznog financijskog suda od strane Porezne uprave u Njemačkoj
Autor: Dr. Herbert BECHERER
Razumijevanje poslovnih procesa u predreviziji
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Priznavanje prihoda
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Novi porezi u EU
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Izbor instrumenata osiguranja plaćanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Obuhvat poslova funkcije unutarnje revizije u kreditnim institucijama
Autor: Lidija PRANJIĆ , dipl. oec.
Promjene u statističkom izvješćivanju kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom
Autor: Gordana MIŠKIĆ, dipl. oec.
Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Poslovanje odvjetnika i javnih bilježnika – „dohodaša“
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Poslovanje obrtnika cvjećara
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Nedopušteno oglašavanje proizvoda i usluga
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Legalizacija građevina prema novom Zakonu
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Ugovor o nalogu kao temelj za isplate naknada prokuristima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Proračunsko planiranje za razdoblje 2013. - 2015. za lokalne i regionalne jedinice
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Financijski izvještaji proračunskog računovodstva za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2012.
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Zaduženja nastavnika srednjih škola (satima rada)
Autor: Darko BELOVIĆ , dipl. politolog
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.