Računovodstvo, revizija i financije

Prikaz Prijedloga Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
rrif - 11.2012, str. 20
Računovodstvo spajanja društava s ograničenom odgovornošću
rrif - 11.2012, str. 27
Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva
rrif - 11.2012, str. 32
Troškovi promidžbe i reprezentacije
rrif - 11.2012, str. 39
Odgođena porezna imovina i privremeno porezno nepriznati troškovi
rrif - 11.2012, str. 50
Knjiženja uporabljenih instrumenata osiguranja plaćanja
rrif - 11.2012, str. 62
Mikro društva - podloga za izradu novih nacionalnih standarda u RH
rrif - 11.2012, str. 68
Obračunani prihodi i odbitak PDV-a
rrif - 11.2012, str. 70
Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija
rrif - 11.2012, str. 71
Prihodi od članarina kod neprofitnih organizacija
rrif - 11.2012, str. 76
Konačni obračun poreza iz plaća za 2012.
rrif - 11.2012, str. 78
Što donose izmjene Zakona o trošarinama
rrif - 11.2012, str. 87
Novi uvjeti za paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva u 2013.
rrif - 11.2012, str. 88
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.
rrif - 11.2012, str. 88
Analitički postupci u reviziji zaliha
rrif - 11.2012, str. 100
Novosti koje se odnose na MSFI za mala i srednja društva
rrif - 11.2012, str. 106
Novosti u propisima o jedinstvenom tržištu, industrijskoj politici i porezima
rrif - 11.2012, str. 109
Novi Ovršni zakon – osvrt na bitne odredbe
rrif - 11.2012, str. 111
Izrada glavnog budžeta (na primjeru proizvodnog poduzeća)
rrif - 11.2012, str. 116
Financijske implikacije novog Zakona i Uredbe o javno-privatnom partnerstvu
rrif - 11.2012, str. 122
Porezne pogodnosti pri zakupu nekretnina u odnosu na isplatu dobitka
rrif - 11.2012, str. 126
Statističko istraživanje HNB-a o primitcima nerezidenata na osnovi njihova rada
rrif - 11.2012, str. 130
Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko
rrif - 11.2012, str. 134
Obračun doprinosa kada se samostalna djelatnost obavlja uz radni odnos
rrif - 11.2012, str. 141
Izmjene i dopune Zakona o potrošačkom kreditiranju
rrif - 11.2012, str. 149
Pravo na naknadu plaće do tri godine i nakon tri godine bolovanja
rrif - 11.2012, str. 155
Prijavljivanje na obvezno zdravstveno osiguranje
rrif - 11.2012, str. 158
Vraćanje radnika na rad i zaštita dostojanstva radnika te odgovornost poslodavca
rrif - 11.2012, str. 163
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (zadnje novele ZTD-a)
rrif - 11.2012, str. 165
Odgovori na pitanja u području javne nabave
rrif - 11.2012, str. 170
Sažetak bitnih postavaka financijskog upravljanja i kontrola
rrif - 11.2012, str. 177
Troškovi prijevoza za dolazak i odlazak s posla prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
rrif - 11.2012, str. 183
Financijski instrumenti EU za ublažavanje krize u eurozoni
rrif - 11.2012, str. 187
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 11.2012, str. 189
Novi propisi
rrif - 11.2012, str. 195
Stručne informacije
rrif - 11.2012, str. 198
Vijesti iz udruge
rrif - 11.2012, str. 200