Računovodstvo, revizija i financije 11/2012

Web izdanje 8,99
Život na supstanciji - Uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Prikaz Prijedloga Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Računovodstvo spajanja društava s ograničenom odgovornošću
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi promidžbe i reprezentacije
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Odgođena porezna imovina i privremeno porezno nepriznati troškovi
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Knjiženja uporabljenih instrumenata osiguranja plaćanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Mikro društva - podloga za izradu novih nacionalnih standarda u RH
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Obračunani prihodi i odbitak PDV-a
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prihodi od članarina kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Konačni obračun poreza iz plaća za 2012.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Što donose izmjene Zakona o trošarinama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Novi uvjeti za paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva u 2013.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Analitički postupci u reviziji zaliha
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti koje se odnose na MSFI za mala i srednja društva
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Novosti u propisima o jedinstvenom tržištu, industrijskoj politici i porezima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Novi Ovršni zakon – osvrt na bitne odredbe
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Izrada glavnog budžeta (na primjeru proizvodnog poduzeća)
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Financijske implikacije novog Zakona i Uredbe o javno-privatnom partnerstvu
Autor: Dr. sc. Damir Jurčić
Porezne pogodnosti pri zakupu nekretnina u odnosu na isplatu dobitka
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Statističko istraživanje HNB-a o primitcima nerezidenata na osnovi njihova rada
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Obračun doprinosa kada se samostalna djelatnost obavlja uz radni odnos
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o potrošačkom kreditiranju
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Pravo na naknadu plaće do tri godine i nakon tri godine bolovanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijavljivanje na obvezno zdravstveno osiguranje
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.
Vraćanje radnika na rad i zaštita dostojanstva radnika te odgovornost poslodavca
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (zadnje novele ZTD-a)
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Sažetak bitnih postavaka financijskog upravljanja i kontrola
Autori: Danijela STEPIĆ, dipl. oec.
Marela KNEŽEVIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Troškovi prijevoza za dolazak i odlazak s posla prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Financijski instrumenti EU za ublažavanje krize u eurozoni
Autor: Dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.