Računovodstvo, revizija i financije 12/2012

Web izdanje 8,99
Gdje smo? - Uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Pripremne radnje za primjenu stope PDV-a od 5% od 1. siječnja 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Predstečajne nagodbe – dužnik, vjerovnici i učinci sklopljene nagodbe
Autor: Vinka ILAK , dipl. iur.
Odgovornost uprave za nelikvidnost, insolventnost i neadekvatnost kapitala
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Državne potpore i predstečajna nagodba
Autor: Zlatan JANEŠ, dipl. oec.
Vrednovanje potraživanja od kupaca
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište rashodovanja imovine
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Osnivanje i poslovanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Nove izmjene i dopune MSFI-a
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2012.
Autori: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Primljeni predujmovi kod proračunskih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Božićnica i prigodni darovi
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nova pravila za isplatnu listu plaće i naknade plaće
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi prag prometa za ulazak/izlazak iz sustava PDV-a u 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Primjena snižene stope PDV-a od 10% u ugostiteljstvu od 1. siječnja 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011. (II. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Dizajn kontrola u predreviziji
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ulagateljska društva
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Provedba projekata EU
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Korištenje fondova EU, osiguranje i revizija
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Novo uređenje poticanja ulaganja
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Zadužnice prema novom Zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Procjena poreznih pogodnosti za člana društva pri nabavi osobnih vozila
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Devizno poslovanje u RH nakon ulaska RH u EU
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Izvozne subvencije
Autori: Tina PETER
Željka KRALJ , dipl. oec.
Obveza i mogućnost promjene načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u poticanju zapošljavanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja osoba koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Autori: Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.
Ozljeda na radu i izvanredni otkaz, te radničko vijeće
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Ugovori o tajnom društvu i njihova primjena u praksi
Autor: Zorislav KALEB, dipl. iur.
Doprinos malih i srednjih poduzeća konkurentnosti njemačkoga gospodarstva na svjetskom tržištu
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.