Računovodstvo, revizija i financije 2/2012

Web izdanje 8,99
DA u EU - Uvodnik
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, urednik RRiF-a
Godišnje izvješće za 2011. godinu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2011. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2011. u poljoprivrednoj djelatnosti
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna troškova proizvodnje za 2011.
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2011.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2011.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Izrada godišnjeg obračuna za djelatnosti pružanja usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 2011.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijska izvješća za prijevoznička društva cestovnog prometa
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2011.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dugotrajna nefinancijska imovina i priznavanje pretporeza
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Aktivna vremenska razgraničenja kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Plaće radnika koje ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava poreza na dohodak građana za 2011.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2011.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračuna PDV-a za 2011. za „dobitaše“ i „dohodaše“
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
MRS 36 – Umanjenje vrijednosti imovine
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Bespovratna sredstva EU za povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Usvojen proračun EU za 2012., reforma sustava PDV-a, poduzetnički kapital i drugo
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Odnos obveznika primjene Zakona i Ureda za sprječavanje pranja novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Nova pravila Međunarodne trgovinske komore INCOTERMS® 2010. i njihov utjecaj na carinsku vrijednost robe
Autor: Mr. sc. Branka TUĐEN, dipl. oec.
Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom
Autor: Gordana MIŠKIĆ, dipl. oec.
Carinsko motrište uvoza nekih roba
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Doprinosi obrtničkim komorama u 2012.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pravo na doplatak za djecu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Zanimljivosti iz stranog tiska - Drukčiji pogled na Njemačku
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.