Računovodstvo, revizija i financije 4/2012

Web izdanje 8,99
Znanjem do bogatstva - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Računovodstveni i porezni položaj nabave i troškova osobnih automobila od 1. ožujka 2012.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi reprezentacije u svjetlu izmijenjenog sustava PDV-a
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo prodaje i povratnog najma
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Čuvanje poslovnih isprava
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Statističko izvješće poduzetnika (obrazac TSI-POD) za razdoblje siječanj – ožujak 2012.
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Model ocjene harmoniziranosti eksternoga i internoga financijskog izvještavanja po segmentima poslovanja
Autor: Dr. sc. Marino TURČIĆ
Dugotrajna nefinancijska imovina i priznavanje pretporeza
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj – ožujak 2012.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obračun i isplata plaće kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Primitak u naravi s osnove uporabe osobnih vozila za privatne potrebe
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pregled izmjena PDV-a od 1. ožujka 2012. – pojašnjenja iz Pravilnika o PDV-u
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji 1. siječnja 2012.
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Porez po odbitku prema izmijenjenim propisima
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj slobodnih zona s motrišta poreza na dodanu vrijednost
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Uplatni računi za reprogramirani dug i podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata nastalog do 31. siječnja 2012.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ, dipl. oec.
Smanjenje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.
Smanjen broj obveznika plaćanja spomeničke rente u 2012.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Eksterne konfirmacije kao revizorski dokaz
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Financijski instrumenti
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Europsko zakonodavstvo o mirovinama, porezima i proračunskom deficitu
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Izravni i neizravni oblici ulaganja u nekretnine
Autor: Mr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ, dipl. oec.
Sprječavanje pranja novca – pitanja i odgovori (3. dio)
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Praktikum deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Nabava i uporaba vozila kod samostalnih djelatnosti nakon 1. ožujka 2012.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i pojedinim obrtima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Inozemne mirovine u poreznom i socijalnom sustavu RH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Radnopravni status stranaca u Republici Hrvatskoj
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Invalidska mirovina, radni odnos i prestanak radnog odnosa (65 god. života, otkaz i sporazum o prestanku)
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.