Računovodstvo, revizija i financije 5/2012

Web izdanje 8,99
Ususret mikro izvještajima - uvodnik
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Trgovina na veliko s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Računovodstvo operativnih najmova (leasinga)
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje proizvodnje povrća
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo društva u stečaju
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje sredstava zajedničke pričuve
Autor: Katica BURIAN, dipl. oec. i ovl. rač.
Ulaganje u tuđu imovinu i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sitan inventar kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Isplata plaća iz dobitka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nadoknada za neiskorišteni godišnji odmor
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zahtjev za promjenu visine predujma poreza na dobitak u 2012.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Porez na dohodak od kapitala s osnove udjela u dobitku
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Trošarina na duhanske proizvode
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Zloporaba Direktive o PDV-u u EU
Autor: Mr. sc. Sanda KAPETANOVIĆ
Mjesto obavljanja usluga u Europskoj uniji i PDV
Autor: Ana PAVLETIĆ, dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autori: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Revizijski dokazi kod testiranja dugotrajne imovine
IFRIC 20 – Troškovi uklanjanja otpadnog materijala pri iskopu rudača
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Natječaj za program CIP Eko-inovacije
Autor: Iva JANDRIČEK , dipl. oec.
Izvorni prihodi proračuna EU, bolje uređenje stečaja i dr.
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Aktualna pitanja vezana za primjenu Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Pregled statističkih istraživanja u okviru deviznog poslovanja
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Rezidentni status i devizne transakcije prema deviznim propisima
Autor: Mr. sc. Iva KOPECKI, dipl. oec.
Minimalni tehnički uvjeti u trgovini
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Provedba zaštite na radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Otkaz u slučaju stečaja poslodavca, te osobno i poslovno uvjetovani otkaz
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Imenovanje, opoziv i ostavka člana (članova) uprave društva s ograničenom odgovornošću
Autori: Doc. dr. sc. Dubravka AKŠAMOVIĆ
Mr. sc. Boris VUKOVIĆ
Novosti u postupku upisa i brisanja društva u sudskom registru
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.
Javna nabava za usluge iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Uplaćivanje, evidentiranje i praćenje prihoda proračuna i drugih prihoda za financiranje javnih potreba
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Uredba o plaćanju doprinosa iz plaća
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.