Računovodstvo, revizija i financije

Javna objava financijskih izvješća (najkasnije do 30. lipnja)
rrif - 6.2012, str. 13
Računovodstvo ambalaže i autoguma
rrif - 6.2012, str. 14
Računovodstvo financijskog leasinga (najma)
rrif - 6.2012, str. 22
Računovodstvo uzgoja maslina
rrif - 6.2012, str. 28
Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava
rrif - 6.2012, str. 34
Kriteriji racionalizacije funkcije eksternog i internog financijskog izvještavanja
rrif - 6.2012, str. 51
Periodično računovodstvo zaliha u proizvodnji
rrif - 6.2012, str. 60
Tečajne razlike i izrada dugotrajne imovine
rrif - 6.2012, str. 64
Naplata usluga iz ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kod neprofitnih ustanova
rrif - 6.2012, str. 67
Smanjena je stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
rrif - 6.2012, str. 69
Primjena Uredbe o kontroli doprinosa
rrif - 6.2012, str. 70
Troškovi nerezidenata – reprezentacija ili oporezivi primitak
rrif - 6.2012, str. 73
(Ne)opravdanost objave porezne tajne
rrif - 6.2012, str. 82
Porezno savjetništvo – razvojne perspektive
rrif - 6.2012, str. 86
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
rrif - 6.2012, str. 88
Korištenje i provjera rada stručnjaka
rrif - 6.2012, str. 94
Procjena Goodwilla
rrif - 6.2012, str. 100
Fiskalni pakt i financijska kriza u eurozoni
rrif - 6.2012, str. 102
Ugovori o uslugama koji se financiraju iz pretpristupnih fondova
rrif - 6.2012, str. 104
Europsko zakonodavstvo o minimalnim plaćama i porezima
rrif - 6.2012, str. 108
Odabir diskontne stope prilikom ocjene investicijskih projekata
rrif - 6.2012, str. 110
Nadzorne knjige
rrif - 6.2012, str. 117
Poslovanje carinskih skladišta
rrif - 6.2012, str. 127
Godišnji odmori u 2012. – novine u zakonskom uređenju i aktualna pitanja iz prakse
rrif - 6.2012, str. 131
Aktualna pitanja vezana za ostvarenje prava za vrijeme nezaposlenosti
rrif - 6.2012, str. 143
Način i uvjeti ostvarivanja zdravstvene zaštite u inozemstvu
rrif - 6.2012, str. 148
Otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja
rrif - 6.2012, str. 154
Osobna obveza nadzornog odbora na ispitivanje godišnjeg financijskog izvješća
rrif - 6.2012, str. 154
Godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama
rrif - 6.2012, str. 160
Dokumentacija za nadmetanje
rrif - 6.2012, str. 169
Sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
rrif - 6.2012, str. 174
Instrument pretpristupne pomoći – IPARD
rrif - 6.2012, str. 177
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 6.2012, str. 181
Stručne informacije
rrif - 6.2012, str. 188
Putovanje članova udruge "Hrvatski računovođa" u Tajland - zemlju smješka
rrif - 6.2012, str. 190
"Računovodstvo i menadžment" - RiM
rrif - 6.2012, str. 192