Računovodstvo, revizija i financije 6/2012

Web izdanje 8,99
Javna objava financijskih izvješća (najkasnije do 30. lipnja)
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo ambalaže i autoguma
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo financijskog leasinga (najma)
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo uzgoja maslina
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Kriteriji racionalizacije funkcije eksternog i internog financijskog izvještavanja
Autor: Dr. sc. Marino TURČIĆ
Periodično računovodstvo zaliha u proizvodnji
Autor: Dr. sc. Dario Dunković
Tečajne razlike i izrada dugotrajne imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Naplata usluga iz ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kod neprofitnih ustanova
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Smanjena je stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena Uredbe o kontroli doprinosa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi nerezidenata – reprezentacija ili oporezivi primitak
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
(Ne)opravdanost objave porezne tajne
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Porezno savjetništvo – razvojne perspektive
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Korištenje i provjera rada stručnjaka
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Procjena Goodwilla
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Fiskalni pakt i financijska kriza u eurozoni
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Ugovori o uslugama koji se financiraju iz pretpristupnih fondova
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Europsko zakonodavstvo o minimalnim plaćama i porezima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Odabir diskontne stope prilikom ocjene investicijskih projekata
Autor: Dr. sc. Damir JURIČIĆ
Nadzorne knjige
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Poslovanje carinskih skladišta
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Godišnji odmori u 2012. – novine u zakonskom uređenju i aktualna pitanja iz prakse
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Aktualna pitanja vezana za ostvarenje prava za vrijeme nezaposlenosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Način i uvjeti ostvarivanja zdravstvene zaštite u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Osobna obveza nadzornog odbora na ispitivanje godišnjeg financijskog izvješća
Autori: Dr. Claus BUHLEIR
Nina KROWAS
Godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dokumentacija za nadmetanje
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Instrument pretpristupne pomoći – IPARD
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.