Računovodstvo, revizija i financije 7/2012

Web izdanje 8,99
Casino - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Najnovije izmjene Pravilnika o PDV-u
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Objava poreznih dužnika i proboj ograničene odgovornosti članova društva i uprave za porezne dugove
Statističko izvješće poduzetnika - obrazac TSI – POD za razdoblje siječanj – lipanj 2012.
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Vrijednosno usklađenje materijalne imovine
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje ulaganja u nekretnine
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo ovlaštenih mjenjača
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo posrednika u osiguranju
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Primjena dodatne kalkulacije u proizvodnji
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj prodaje osobnih automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Refundacija doprinosa, kartična naplata i potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji neprofitnog računovodstva za prvo polugodište 2012.
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prodaja dugotrajne imovine kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i isplata regresa
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje „iznajmljivača“ – usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Povrati i preknjiženja - pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Prijenos gospodarske cjeline - obrta “dobitaša” u d.o.o.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Nove odgovornosti po (predloženoj) Noveli Općeg poreznog zakona
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Institut porezne tajne – prikaz njemačkog uređenja
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Europski propisi o porezima i zapošljavanju
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Interni akt za neprofesionalne i ostale djelatnosti u sustavu sprječavanja pranja novca
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Dubinska analiza stranke
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti u nacionalnom platnom prometu
Autor: Dalibor GOLEŠ, dipl. oec.
Organizacija funkcije praćenja usklađenosti u bankovnom sustavu
Autor: Lidija PRANJIĆ , dipl. oec.
Poslovanje carinskih skladišta (II. dio)
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Iznajmljivanje soba i apartmana kod ugostitelja i iznajmljivača – sličnosti i razlike
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Nepoštena poslovna praksa trgovca prema potrošaču
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Novosti u poticanju zapošljavanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Poticanje zapošljavanja u poreznom i socijalnom sustavu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Provedba mirovinskog osiguranja za nove osiguranike prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.
Financijska analiza poslovanja poduzetnika u 2011.
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH