Računovodstvo, revizija i financije

Casino - uvodnik glavnog urednika
rrif - 7.2012, str. 9
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
rrif - 7.2012, str. 11
Izmijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak
rrif - 7.2012, str. 14
Najnovije izmjene Pravilnika o PDV-u
rrif - 7.2012, str. 19
Objava poreznih dužnika i proboj ograničene odgovornosti članova društva i uprave za porezne dugove
rrif - 7.2012, str. 21
Statističko izvješće poduzetnika - obrazac TSI – POD za razdoblje siječanj – lipanj 2012.
rrif - 7.2012, str. 25
Vrijednosno usklađenje materijalne imovine
rrif - 7.2012, str. 26
Računovodstveno praćenje ulaganja u nekretnine
rrif - 7.2012, str. 33
Računovodstvo ovlaštenih mjenjača
rrif - 7.2012, str. 39
Računovodstvo posrednika u osiguranju
rrif - 7.2012, str. 52
Primjena dodatne kalkulacije u proizvodnji
rrif - 7.2012, str. 59
Računovodstveni i porezni položaj prodaje osobnih automobila
rrif - 7.2012, str. 68
Refundacija doprinosa, kartična naplata i potraživanja
rrif - 7.2012, str. 75
Financijski izvještaji neprofitnog računovodstva za prvo polugodište 2012.
rrif - 7.2012, str. 77
Prodaja dugotrajne imovine kod neprofitnih organizacija
rrif - 7.2012, str. 91
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i isplata regresa
rrif - 7.2012, str. 93
Oporezivanje „iznajmljivača“ – usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima
rrif - 7.2012, str. 99
Povrati i preknjiženja - pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda
rrif - 7.2012, str. 107
Prijenos gospodarske cjeline - obrta “dobitaša” u d.o.o.
rrif - 7.2012, str. 120
Nove odgovornosti po (predloženoj) Noveli Općeg poreznog zakona
rrif - 7.2012, str. 128
Institut porezne tajne – prikaz njemačkog uređenja
rrif - 7.2012, str. 131
Europski propisi o porezima i zapošljavanju
rrif - 7.2012, str. 134
Interni akt za neprofesionalne i ostale djelatnosti u sustavu sprječavanja pranja novca
rrif - 7.2012, str. 136
Dubinska analiza stranke
rrif - 7.2012, str. 150
Novosti u nacionalnom platnom prometu
rrif - 7.2012, str. 161
Organizacija funkcije praćenja usklađenosti u bankovnom sustavu
rrif - 7.2012, str. 166
Poslovanje carinskih skladišta (II. dio)
rrif - 7.2012, str. 170
Iznajmljivanje soba i apartmana kod ugostitelja i iznajmljivača – sličnosti i razlike
rrif - 7.2012, str. 176
Nepoštena poslovna praksa trgovca prema potrošaču
rrif - 7.2012, str. 181
Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
rrif - 7.2012, str. 188
Novosti u poticanju zapošljavanja
rrif - 7.2012, str. 192
Poticanje zapošljavanja u poreznom i socijalnom sustavu
rrif - 7.2012, str. 199
Provedba mirovinskog osiguranja za nove osiguranike prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
rrif - 7.2012, str. 202
Financijska analiza poslovanja poduzetnika u 2011.
rrif - 7.2012, str. 205
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 7.2012, str. 214
Novi propisi
rrif - 7.2012, str. 218
"Računovodstvo i menadžment" - RIM
rrif - 7.2012, str. 221
Stručne informacije
rrif - 7.2012, str. 223