Računovodstvo, revizija i financije 8/2012

Web izdanje 8,99
Računovodstvo isplate predujmova dividende i udjela u dobitku
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Računovodstveno praćenje tova svinja
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo vrednovanja zaliha
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj tražbina u postupku stečaja dužnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ciljevi dobrog prezentiranja financijskog izvještaja
Autor: Dr. sc. Marino TURČIĆ
Tekuće i investicijsko održavanje u proračunskom računovodstvu
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Zamjena stvari
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Službena putovanja kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Provedba uredbe o plaćanju doprinosa prema plaći i primitcima uz plaću
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Poticanje zapošljavanja u praksi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Terenski dodatak
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obavještavanje Porezne uprave o činjenicama bitnim za oporezivanje
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Posebni postupak oporezivanja marže - porezno i računovodstveno evidentiranje prometa dobara
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ukinuta obveza plaćanja posebnog poreza na plovila
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Trendovi u oporezivanju rada u EU
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
Autori: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Anđa REDŽIĆ, dipl. iur.
Odgovori na pitanja iz trgovačkog i obveznog prava
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Revizorski postupci po posebnim ugovorima
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Gospodarski rast u Europi u uvjetima krize
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Europski propisi o bankama i porezima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Rješavanje problema nelikvidnosti u Sloveniji
Autor: Dr. sc. Saša MUMINOVIĆ
Novosti u Ovršnom zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sprječavanje pranja novca – pitanja i odgovori (4. dio)
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Nova Odluka iz područja statističkih istraživanja deviznih poslova
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Autonomne tarifne suspenzije
Autori: Željka KRALJ , dipl. oec.
Tina PETER
Novosti u poslovanju u ugostiteljskim objekatima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Oblikovanje dodane vrijednosti iz vlastitih podataka
Autor: Mr. sc. Valter Kukuljan, dipl. oec.
Dva stoljeća razvoja hrvatskog gospodarstva (1820. - 2005.)
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.