Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Luka spasa - Uvodnik glavnog urednika
rrif - 1.2013, str. 17
Još nešto o fiskalizaciji
rrif - 1.2013, str. 18
Elementi računa i interni akt za potrebe fiskalizacije
rrif - 1.2013, str. 26
Uvođenje blagajničkog maksimuma
rrif - 1.2013, str. 31
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima
rrif - 1.2013, str. 36
Komentar najnovijih izmjena Općeg poreznog zakona
rrif - 1.2013, str. 37
Još jedna porezna akrobacija – nema zastare
rrif - 1.2013, str. 41
Primjena stopa PDV-a od 5% i 10% od 1. siječnja 2013.
rrif - 1.2013, str. 43
Novosti u postupku predstečajne nagodbe - Uredba
rrif - 1.2013, str. 48
Neke mjere iz plana financijskog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe
rrif - 1.2013, str. 56
Izrada financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2012. (obveznika poreza na dobitak)
rrif - 1.2013, str. 61
I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2012.
rrif - 1.2013, str. 62
II. Konačni obračun naknada članarina i spomeničke rente za 2012.
rrif - 1.2013, str. 69
III. Godišnji obračun amortizacije za 2012.
rrif - 1.2013, str. 91
IV. Blagajnički maksimum i mogući manjkovi u blagajni poduzetnika
rrif - 1.2013, str. 104
V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2012.
rrif - 1.2013, str. 107
VI. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2012.
rrif - 1.2013, str. 125
VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2012. (Obrazac PD)
rrif - 1.2013, str. 142
VIII. Izvještaj o promjenama kapitala
rrif - 1.2013, str. 189
IX. Izvještaj o novčanom tijeku
rrif - 1.2013, str. 193
X. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
rrif - 1.2013, str. 199
XI. Bilješke uz financijska izvješća
rrif - 1.2013, str. 202
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine kod proračunskih osoba
rrif - 1.2013, str. 212
Leasing
rrif - 1.2013, str. 214
Plaće i doprinosi u 2013.
rrif - 1.2013, str. 217
Isplatna lista plaće i naknade plaće
rrif - 1.2013, str. 229
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2012.
rrif - 1.2013, str. 248
Konačni obračun PDV-a za 2012. kod korisnika proračuna i u neprofitnim organizacijama
rrif - 1.2013, str. 256
Godišnja izvješća i obveze za 2012. za posebne poreze i trošarine
rrif - 1.2013, str. 275
Tumačenje prihvatljivih metoda amortizacije
rrif - 1.2013, str. 287
Donošenje proračuna EU za razdoblje 2014. - 2020.
rrif - 1.2013, str. 289
Europski propisi o porezima i prekograničnim sporovima
rrif - 1.2013, str. 291
Novosti u platnom prometu 2013.
rrif - 1.2013, str. 293
Pravo na dječji doplatak u 2013.
rrif - 1.2013, str. 295
Raspuštanje radničkoga vijeća, sudjelovanje u štrajku i otpremnina – sudska praksa
rrif - 1.2013, str. 302
Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013.
rrif - 1.2013, str. 304
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 1.2013, str. 309
Novi propisi
rrif - 1.2013, str. 318
Stručne informacije
rrif - 1.2013, str. 323