Računovodstvo, revizija i financije 11/2013

Web izdanje 8,99
Recite amen - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Troškovi promidžbe i reprezentacije u skladu s novim Zakonom o PDV-u
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Računovodstveno praćenje tova peradi
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Primjeri računa u poslovanju poreznih obveznika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanja po aktiviranom jamstvu i primitak kredita
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izdavanje računa u udrugama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Konačni obračun poreza iz plaće za 2013. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj stjecanja dobara unutar EU
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Uvoz dobara u EU, odnosno RH s motrišta PDV-a
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezna oslobođenja u sustavu PDV-a
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Oporezivanje građevinskih usluga u Austriji
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva s osvrtom na poreznu prijavu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Isplata dividendi i udjela u dobitku nakon 19. listopada 2013.
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Drugi dohodak primljen iz EU i drugih zemalja
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zašto je porez na imovinu štetan
Autori: Dr. sc. Branka NIEMANN
Prof. dr. sc. Rainer NIEMANN
Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Revizorove odgovornosti u vezi s prijevarama u poslovanju
Autor: Filip HITREC , dipl. oec., ovl. rev i ACCA
Sveobuhvatno revidiranje MSFI-a za mala i srednja poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Načini upravljanja i dodjele financijskih sredstava Europske unije
Autor: Martina BELIĆ , LLB
Europski propisi o plaćanju i porezima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Izmjene i dopune u projektima bespovratnih sredstava programa IPA
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Nadzorna knjiga kapitalnih poslova s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Slavica PEZER BLEČIĆ, dipl. oec.
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Primjena postupka carinskog skladištenja
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Isticanje obavijesti i oznaka u djelatnosti trgovine, ugostiteljstva i turizma
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca
Autori: Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.
Poslovno uvjetovani otkaz i nedopušten način prestanka ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Prestanak društva prodajom i nekim drugim načinima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Oblici radnog vremena
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Gospodarska kretanja
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Vijesti iz udruge