RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Dvojbe kod primjene porezne olakšice od reinvestiranja i dobitka ostvarenog u inozemstvu

rrif - 4.2013, str. 15

Računovodstvo podizanja vinograda i proizvodnje vina

rrif - 4.2013, str. 20

Paušalna naknada zbog neplaćanja

rrif - 4.2013, str. 27

Čuvanje poslovne dokumentacije

rrif - 4.2013, str. 29

Izvanbilančni zapisi kod proračunskih osoba

rrif - 4.2013, str. 32

Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj - ožujak 2013.

rrif - 4.2013, str. 34

Osnivanje i registracija udruge

rrif - 4.2013, str. 38

Posebni oblici primljenih donacija

rrif - 4.2013, str. 44

Otpremnine i njihov porezni položaj

rrif - 4.2013, str. 46

IBAN računi za uplatu poreza i doprinosa za isplatu plaće

rrif - 4.2013, str. 52

Porez na dobitak nakon ulaska u Europsku uniju

rrif - 4.2013, str. 58

Što donosi novi Zakon o trošarinama

rrif - 4.2013, str. 67

Obnova poreznog postupka

rrif - 4.2013, str. 81

Posebni postupak oporezivanja usluga putničkih agencija u EU i praksa Europskog suda pravde

rrif - 4.2013, str. 84

Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.

rrif - 4.2013, str. 89

Zahtjevi za povrat preplaćenog poreza na dobitak za 2012.

rrif - 4.2013, str. 93

Revizija financijske imovine (vlasničkih instrumenata)

rrif - 4.2013, str. 99

Očekivani kreditni gubitci

rrif - 4.2013, str. 105

Financiranje EU u razdoblju 2014. - 2020. i položaj Hrvatske

rrif - 4.2013, str. 107

Porezi i prekogranični sporovi

rrif - 4.2013, str. 110

PayPal i plaćanje putem interneta

rrif - 4.2013, str. 112

Novosti u Stečajnom zakonu

rrif - 4.2013, str. 118

Statističko istraživanje o financijskim izvedenicama

rrif - 4.2013, str. 125

Carinska tarifna izuzeća

rrif - 4.2013, str. 130

Devizno statističko izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima, uz osvrt na prekogranični cash pooling

rrif - 4.2013, str. 140

Likvidacija – trajni prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“

rrif - 4.2013, str. 145

Sportaši u sustavu socijalnih osiguranja

rrif - 4.2013, str. 153

Likvidacija obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti – „dobitaša“

rrif - 4.2013, str. 159

Odgovori iz nadležnosti gospodarskih inspektora na pitanja iz područja zaštite potrošača

rrif - 4.2013, str. 165

Drugi dohodak i druga samostalna djelatnost u sustavu mirovinskog osiguranja

rrif - 4.2013, str. 173

Izvanredni otkaz, probni rad i naknada plaće (slučaj nedopuštenog otkaza)

rrif - 4.2013, str. 178

Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za razdoblje 1. siječnja - 31. ožujka 2013.

rrif - 4.2013, str. 180

Novi način izvještavanja o izvršenju proračuna

rrif - 4.2013, str. 182

Fiskalizacija – odgovori na najčešća pitanja

rrif - 4.2013, str. 187

Novi propisi

rrif - 4.2013, str. 192

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 4.2013, str. 194

Stručne informacije

rrif - 4.2013, str. 201
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)