Računovodstvo, revizija i financije 4/2013

Web izdanje 8,99
Gdje je svjetlost - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Dvojbe kod primjene porezne olakšice od reinvestiranja i dobitka ostvarenog u inozemstvu
Autori: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo podizanja vinograda i proizvodnje vina
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Paušalna naknada zbog neplaćanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Čuvanje poslovne dokumentacije
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Izvanbilančni zapisi kod proračunskih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj - ožujak 2013.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Osnivanje i registracija udruge
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Posebni oblici primljenih donacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Otpremnine i njihov porezni položaj
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
IBAN računi za uplatu poreza i doprinosa za isplatu plaće
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Porez na dobitak nakon ulaska u Europsku uniju
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Što donosi novi Zakon o trošarinama
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Obnova poreznog postupka
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Posebni postupak oporezivanja usluga putničkih agencija u EU i praksa Europskog suda pravde
Autor: Maja BUBALO , dipl. oec.
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Zahtjevi za povrat preplaćenog poreza na dobitak za 2012.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Revizija financijske imovine (vlasničkih instrumenata)
Autor: Sanja PETRAČIĆ , dipl. oec., ACCA
Očekivani kreditni gubitci
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Financiranje EU u razdoblju 2014. - 2020. i položaj Hrvatske
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Porezi i prekogranični sporovi
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
PayPal i plaćanje putem interneta
Autor: Dalibor GOLEŠ, dipl. oec.
Novosti u Stečajnom zakonu
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Statističko istraživanje o financijskim izvedenicama
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Carinska tarifna izuzeća
Autori: Željka KRALJ , dipl. oec.
Tina PETER
Devizno statističko izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima, uz osvrt na prekogranični cash pooling
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Likvidacija – trajni prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sportaši u sustavu socijalnih osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Likvidacija obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti – „dobitaša“
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori iz nadležnosti gospodarskih inspektora na pitanja iz područja zaštite potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Drugi dohodak i druga samostalna djelatnost u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Izvanredni otkaz, probni rad i naknada plaće (slučaj nedopuštenog otkaza)
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za razdoblje 1. siječnja - 31. ožujka 2013.
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Novi način izvještavanja o izvršenju proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Fiskalizacija – odgovori na najčešća pitanja
Autori: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.