Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Dvojbe kod primjene porezne olakšice od reinvestiranja i dobitka ostvarenog u inozemstvu
rrif - 4.2013, str. 15
Računovodstvo podizanja vinograda i proizvodnje vina
rrif - 4.2013, str. 20
Paušalna naknada zbog neplaćanja
rrif - 4.2013, str. 27
Čuvanje poslovne dokumentacije
rrif - 4.2013, str. 29
Izvanbilančni zapisi kod proračunskih osoba
rrif - 4.2013, str. 32
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj - ožujak 2013.
rrif - 4.2013, str. 34
Osnivanje i registracija udruge
rrif - 4.2013, str. 38
Posebni oblici primljenih donacija
rrif - 4.2013, str. 44
Otpremnine i njihov porezni položaj
rrif - 4.2013, str. 46
IBAN računi za uplatu poreza i doprinosa za isplatu plaće
rrif - 4.2013, str. 52
Porez na dobitak nakon ulaska u Europsku uniju
rrif - 4.2013, str. 58
Što donosi novi Zakon o trošarinama
rrif - 4.2013, str. 67
Obnova poreznog postupka
rrif - 4.2013, str. 81
Posebni postupak oporezivanja usluga putničkih agencija u EU i praksa Europskog suda pravde
rrif - 4.2013, str. 84
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.
rrif - 4.2013, str. 89
Zahtjevi za povrat preplaćenog poreza na dobitak za 2012.
rrif - 4.2013, str. 93
Revizija financijske imovine (vlasničkih instrumenata)
rrif - 4.2013, str. 99
Očekivani kreditni gubitci
rrif - 4.2013, str. 105
Financiranje EU u razdoblju 2014. - 2020. i položaj Hrvatske
rrif - 4.2013, str. 107
Porezi i prekogranični sporovi
rrif - 4.2013, str. 110
PayPal i plaćanje putem interneta
rrif - 4.2013, str. 112
Novosti u Stečajnom zakonu
rrif - 4.2013, str. 118
Statističko istraživanje o financijskim izvedenicama
rrif - 4.2013, str. 125
Carinska tarifna izuzeća
rrif - 4.2013, str. 130
Devizno statističko izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima, uz osvrt na prekogranični cash pooling
rrif - 4.2013, str. 140
Likvidacija – trajni prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
rrif - 4.2013, str. 145
Sportaši u sustavu socijalnih osiguranja
rrif - 4.2013, str. 153
Likvidacija obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti – „dobitaša“
rrif - 4.2013, str. 159
Odgovori iz nadležnosti gospodarskih inspektora na pitanja iz područja zaštite potrošača
rrif - 4.2013, str. 165
Drugi dohodak i druga samostalna djelatnost u sustavu mirovinskog osiguranja
rrif - 4.2013, str. 173
Izvanredni otkaz, probni rad i naknada plaće (slučaj nedopuštenog otkaza)
rrif - 4.2013, str. 178
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za razdoblje 1. siječnja - 31. ožujka 2013.
rrif - 4.2013, str. 180
Novi način izvještavanja o izvršenju proračuna
rrif - 4.2013, str. 182
Fiskalizacija – odgovori na najčešća pitanja
rrif - 4.2013, str. 187
Novi propisi
rrif - 4.2013, str. 192
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 4.2013, str. 194
Stručne informacije
rrif - 4.2013, str. 201