Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Otpis obveza s računovodstvenog i poreznog motrišta
rrif - 5.2013, str. 17
Knjigovodstvo poreza utvrđenih u nadzoru
rrif - 5.2013, str. 24
Računovodstveno i porezno motrište povezanih društava
rrif - 5.2013, str. 30
Računovodstvo ulaganja u poslovne udjele prema HSFI-u 9
rrif - 5.2013, str. 36
Izmjene načina izvještavanja prema zahtjevima HANFE
rrif - 5.2013, str. 43
Povrat neosnovanog primanja i zamjena stvari
rrif - 5.2013, str. 46
Otpis potraživanja kod neprofitnih organizacija
rrif - 5.2013, str. 48
Isplata plaće po sudskoj presudi, nagodbi ili u ovršnom postupku
rrif - 5.2013, str. 50
Oporezivanje prijevoznih sredstava PDV-om u Europskoj uniji
rrif - 5.2013, str. 61
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave
rrif - 5.2013, str. 66
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.
rrif - 5.2013, str. 73
Odabir uzorka kod dokaznih testova u reviziji
rrif - 5.2013, str. 78
Isplata dividendi u obliku nenovčane imovine
rrif - 5.2013, str. 84
Nove smjernice, natječaji i financiranja
rrif - 5.2013, str. 86
Novi regulatorni okvir strukturnih i kohezijskih fondova za razdoblje 2014. - 2020.
rrif - 5.2013, str. 87
Bonitetne informacije za procjenu rizika poslovnog odnosa
rrif - 5.2013, str. 91
Analiza odstupanja od fleksibilnog budžeta
rrif - 5.2013, str. 93
Izvješće o procjeni rizičnosti europskoga bankovnog sustava
rrif - 5.2013, str. 98
Basel III - novi regulatorni okvir za financijski sektor
rrif - 5.2013, str. 103
Ograničenja kod uvoza čelika
rrif - 5.2013, str. 108
Međunarodna trgovina nakon ulaska RH u EU
rrif - 5.2013, str. 115
Devizna blagajna
rrif - 5.2013, str. 120
Odgovori na pitanja iz područja devizne statistike
rrif - 5.2013, str. 124
EORI broj u carinskom poslovanju EU
rrif - 5.2013, str. 127
Doprinosi za osiguranje obveznika paušalnog oporezivanja dohotka
rrif - 5.2013, str. 134
Informiranje potrošača o hrani prema novom Pravilniku
rrif - 5.2013, str. 138
Uvjeti za poslovanje turističke agencija koja pruža usluge putem interneta
rrif - 5.2013, str. 145
Poticaji pri zapošljavanju osoba s invalidnošću
rrif - 5.2013, str. 149
Aktualna pitanja rasporeda i preraspodjele radnog vremena
rrif - 5.2013, str. 155
Suodlučivanje radničkog vijeća te menadžerski ugovor i radni odnos
rrif - 5.2013, str. 158
Novi propisi
rrif - 5.2013, str. 160
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 5.2013, str. 162
Stručne informacije
rrif - 5.2013, str. 168