Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
San i java
rrif - 7.2013, str. 11
Poslovanje u zajedničkom tržištu EU
rrif - 7.2013, str. 12
Primjena Zakona o PDV-u od 1. srpnja 2013.
rrif - 7.2013, str. 18
Porezni obveznik prema novom Zakonu o PDV-u i PDV identifikacijski broj
rrif - 7.2013, str. 40
Porezna obveza i porezna osnovica prema novom Zakonu o PDV-u
rrif - 7.2013, str. 47
Utvrđivanje porezne obveze na novim prijavama PDV-a
rrif - 7.2013, str. 56
Određivanje mjesta oporezivanja „inozemnih usluga“
rrif - 7.2013, str. 67
Stjecanje i uvoz novih osobnih automobila nakon 1. srpnja 2013.
rrif - 7.2013, str. 78
Trošarinski obveznici prema Zakonu o trošarinama
rrif - 7.2013, str. 88
Oporezivanje kave i bezalkoholnih pića posebnim porezom od 1. srpnja 2013.
rrif - 7.2013, str. 98
Oporezivanje građevinskih usluga i nekretnina od 1. srpnja 2013.
rrif - 7.2013, str. 103
Obveza izdavanja računa i fiskalizacija na tržnicama i otvorenim prostorima
rrif - 7.2013, str. 111
Novi standardi financijskog izvješćivanja
rrif - 7.2013, str. 115
Računovodstvo revalorizacije nekretnina
rrif - 7.2013, str. 119
Financijski izvještaji neprofitnog računovodstva za prvo polugodište 2013.
rrif - 7.2013, str. 124
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kod neprofitnih organizacija
rrif - 7.2013, str. 139
Likvidacija udruge
rrif - 7.2013, str. 140
Porezna olakšica za reinvestirani dobitak i donošenje rješenja o predujmovima poreza na dobitak u 2013.
rrif - 7.2013, str. 148
Objave o nadoknadivoj vrijednosti nefinancijske imovine
rrif - 7.2013, str. 153
Promjene deviznog sustava od 1. srpnja 2013.
rrif - 7.2013, str. 154
Novosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača
rrif - 7.2013, str. 156
Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
rrif - 7.2013, str. 159
Sezonski obrt
rrif - 7.2013, str. 162
Obavljanje djelatnosti dadilje
rrif - 7.2013, str. 169
Novosti u carinskom poslovanju od 1. srpnja 2013.
rrif - 7.2013, str. 175
Socijalna prava osiguranika nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju
rrif - 7.2013, str. 181
Ugovor o radu s predstavništvom inozemnih subjekata
rrif - 7.2013, str. 185
Pravo na rodiljni i roditeljski dopust i potpore nakon 1. srpnja 2013.
rrif - 7.2013, str. 189
Otkaz ugovora o radu – izvanredni i poslovno uvjetovani
rrif - 7.2013, str. 199
Neki oblici kupnje dugotrajne imovine
rrif - 7.2013, str. 200
Odgoda, obročna otplata i prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
rrif - 7.2013, str. 202
Stupanje na dužnost općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
rrif - 7.2013, str. 208
Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi
rrif - 7.2013, str. 214
Proračunski financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.
rrif - 7.2013, str. 222
Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2012.
rrif - 7.2013, str. 228
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 7.2013, str. 232
Novi propisi
rrif - 7.2013, str. 237
Stručne informacije
rrif - 7.2013, str. 241