Računovodstvo, revizija i financije 7/2013

Web izdanje 8,99
San i java
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Poslovanje u zajedničkom tržištu EU
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Primjena Zakona o PDV-u od 1. srpnja 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Porezni obveznik prema novom Zakonu o PDV-u i PDV identifikacijski broj
Autor: Maja BUBALO , dipl. oec.
Porezna obveza i porezna osnovica prema novom Zakonu o PDV-u
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje porezne obveze na novim prijavama PDV-a
Autori: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Određivanje mjesta oporezivanja „inozemnih usluga“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Stjecanje i uvoz novih osobnih automobila nakon 1. srpnja 2013.
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Trošarinski obveznici prema Zakonu o trošarinama
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje kave i bezalkoholnih pića posebnim porezom od 1. srpnja 2013.
Autor: Zvonimir MARINOVIĆ , dipl. iur.
Oporezivanje građevinskih usluga i nekretnina od 1. srpnja 2013.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Obveza izdavanja računa i fiskalizacija na tržnicama i otvorenim prostorima
Autori: Domagoj DODIG , dipl. oec.
Nikolina VIDAK , dipl. iur.
Novi standardi financijskog izvješćivanja
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Računovodstvo revalorizacije nekretnina
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Financijski izvještaji neprofitnog računovodstva za prvo polugodište 2013.
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Likvidacija udruge
Autori: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Porezna olakšica za reinvestirani dobitak i donošenje rješenja o predujmovima poreza na dobitak u 2013.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Objave o nadoknadivoj vrijednosti nefinancijske imovine
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Promjene deviznog sustava od 1. srpnja 2013.
Autori: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.
Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sezonski obrt
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Obavljanje djelatnosti dadilje
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Novosti u carinskom poslovanju od 1. srpnja 2013.
Autor: Melita BULJAN, dipl. oec.
Socijalna prava osiguranika nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ugovor o radu s predstavništvom inozemnih subjekata
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pravo na rodiljni i roditeljski dopust i potpore nakon 1. srpnja 2013.
Autori: Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka MARKOVIĆ, dipl. iur.
Otkaz ugovora o radu – izvanredni i poslovno uvjetovani
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Neki oblici kupnje dugotrajne imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Odgoda, obročna otplata i prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
Autori: Nina BAN GLASNOVIĆ , dipl. iur.
Ana ZORIĆ , dipl. oec.
Stupanje na dužnost općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Proračunski financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.
Autor: Andreja Milić , dipl. oec.
Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2012.
Autor: Vesna KAVUR, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH