Računovodstvo, revizija i financije 8/2013

Web izdanje 8,99
Novosti u načinu isplate dohotka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište predujmova od 1. srpnja 2013.
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Posebnosti u oporezivanju prijevoznih usluga PDV-om
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Porezni položaj trostranih poslova
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Graditeljske usluge prema uređenju Pravilnika o PDV-u
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Izdavanje računa prema Zakonu i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Izdavanje gotovinskog računa
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Što donosi novi MSFI 13 - Mjerenje fer vrijednosti
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Proračunske osobe – ispostavljanje računa
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izaslanja prema uredbama EU (Potvrda A1)
Autor: Vanja CRNJAC PAUKOVIĆ , dipl. iur.
Zdravstvena zaštita u inozemstvu nakon ulaska u EU
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Novosti u oporezivanju inozemnih mirovina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rekapitulacija podataka o plaćama
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Proračunske i neprofitne pravne osobe obveznici PDV-a od 1. srpnja 2013.
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Trošarina na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Podsjetnik na rokove dostave prijave PDV-a
Revizija odnosa i transakcija s povezanim strankama
Autor: Filip HITREC , dipl. oec., ovl. rev i ACCA
Novosti u vezi s poljoprivredom: višegodišnji nasadi
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Europska desetogodišnja strategija Europa 2020 i javne politike EU
Autor: Martina BELIĆ , LLB
Novosti u računovodstvu, sanaciji banaka i porezima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Izmjene i dopune Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Stjecanje imovine nasljeđivanjem i provedba ostavinskog postupka
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje nasljedstva i darova
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na neka pitanja u vezi sa statističkim izvješćivanjem kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Utvrđivanje obveze za PDV kod obrtnika
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pariteti isporuke - Incoterms
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Završetak postupka unutarnje proizvodnje
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Prikupljanje podataka za istraživanje Intrastat
Autor: Ksenija OZIMEC , dipl. ing.
Novosti u zdravstvenom osiguranju
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Radnopravni položaj stranaca nakon ulaska u EU
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ukinuta je radna knjižica
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Revizija, izvanredni i otkaz zbog skrivljenog ponašanja
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Novosti u Zakonu o radu – ugovor o radu na određeno, probni rad i druge promjene
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prijedlog promjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti
Autori: Mr. sc. Ivana RADELJAK NOVAKOVIĆ, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. oec.
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.