Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Izbor revizora za 2013.
rrif - 9.2013, str. 17
Računovodstveni i porezni položaj prodaje osobnih automobila
rrif - 9.2013, str. 22
Kritički osvrt na uporabu načela poštene (fer) vrijednosti imovine i kapitala
rrif - 9.2013, str. 32
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine koja nema knjigovodstvenu vrijednost
rrif - 9.2013, str. 40
Podjela pretporeza kod udruga
rrif - 9.2013, str. 42
Osobni odbitak – neoporezivi dio dohotka
rrif - 9.2013, str. 45
Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika nakon 1. srpnja 2013.
rrif - 9.2013, str. 52
Novost u ovrsi na naknadi plaće
rrif - 9.2013, str. 62
Porezne evidencije i prijave PDV-a
rrif - 9.2013, str. 66
Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a kroz nove evidencije i prijave PDV-a
rrif - 9.2013, str. 81
Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
rrif - 9.2013, str. 96
Povrat PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja, EU i RH nakon 1. srpnja 2013.
rrif - 9.2013, str. 102
Posebni postupak oporezivanja marže kod rabljenih prijevoznih sredstava
rrif - 9.2013, str. 110
Aktualna pitanja iz primjene PDV-a kod izgradnje i održavanja građevina te u poslovanju s otpadom
rrif - 9.2013, str. 120
Reprogram poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2013.
rrif - 9.2013, str. 125
Obračunavanje razlike trošarine na zalihe cigareta zbog povećanja maloprodajne cijene
rrif - 9.2013, str. 132
Najčešće utvrđene pogreške u nadzoru nad revizorskim društvima
rrif - 9.2013, str. 139
Europski propisi o poslovanju, proračunu i porezima
rrif - 9.2013, str. 143
Novi način određivanja stope zakonskih (i ugovornih) zateznih kamata
rrif - 9.2013, str. 144
Izmjene Zakona o tržištu kapitala
rrif - 9.2013, str. 149
Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke prema Zakonu o sprječavanju pranja novca
rrif - 9.2013, str. 151
Oslobođenja od plaćanja carine, PDV-a i trošarina pri uvozu
rrif - 9.2013, str. 157
Novosti u nadzoru robe s dvojnom namjenom nakon 1. srpnja 2013.
rrif - 9.2013, str. 168
Zdravstveno osiguranje djece do i nakon 18. godine
rrif - 9.2013, str. 172
Novost i bitna pitanja prekovremenog rada
rrif - 9.2013, str. 174
Suglasnost radničkog vijeća na otkaz i naknada štete
rrif - 9.2013, str. 179
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 9.2013, str. 181
Reagiranja čitatelja
rrif - 9.2013, str. 188
Stručne informacije
rrif - 9.2013, str. 190