Računovodstvo, revizija i financije 9/2013

Web izdanje 8,99
Sada računovođe provode nadzor - uvodnik
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Izbor revizora za 2013.
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj prodaje osobnih automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Kritički osvrt na uporabu načela poštene (fer) vrijednosti imovine i kapitala
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine koja nema knjigovodstvenu vrijednost
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Podjela pretporeza kod udruga
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Osobni odbitak – neoporezivi dio dohotka
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika nakon 1. srpnja 2013.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novost u ovrsi na naknadi plaće
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Porezne evidencije i prijave PDV-a
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a kroz nove evidencije i prijave PDV-a
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Povrat PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja, EU i RH nakon 1. srpnja 2013.
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Posebni postupak oporezivanja marže kod rabljenih prijevoznih sredstava
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Aktualna pitanja iz primjene PDV-a kod izgradnje i održavanja građevina te u poslovanju s otpadom
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Reprogram poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2013.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Obračunavanje razlike trošarine na zalihe cigareta zbog povećanja maloprodajne cijene
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Najčešće utvrđene pogreške u nadzoru nad revizorskim društvima
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Europski propisi o poslovanju, proračunu i porezima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Novi način određivanja stope zakonskih (i ugovornih) zateznih kamata
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Izmjene Zakona o tržištu kapitala
Autor: Mr. sc. Mijo JOZIĆ
Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke prema Zakonu o sprječavanju pranja novca
Autor: Mr. sc. Slavica PEZER BLEČIĆ, dipl. oec.
Oslobođenja od plaćanja carine, PDV-a i trošarina pri uvozu
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Novosti u nadzoru robe s dvojnom namjenom nakon 1. srpnja 2013.
Autor: Vesna FOCHT, dipl. oec.
Zdravstveno osiguranje djece do i nakon 18. godine
Autor: Jasenka Pap, dipl. iur.
Novost i bitna pitanja prekovremenog rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Suglasnost radničkog vijeća na otkaz i naknada štete
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.