Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Novosti u PDV-u od 1. siječnja 2015.
rrif - 10.2014, str. 21
Novi elementi računa koji se izdaju građanima
rrif - 10.2014, str. 28
Računovodstveno i porezno motrište faktoringa
rrif - 10.2014, str. 33
Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva
rrif - 10.2014, str. 38
Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak
rrif - 10.2014, str. 44
Novi MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima
rrif - 10.2014, str. 53
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj - rujan 2014.
rrif - 10.2014, str. 57
Sindikalne socijalne pomoći i potpore
rrif - 10.2014, str. 60
(Ne)oporezive potpore radnicima i JOPPD
rrif - 10.2014, str. 63
Poticanje zapošljavanja i JOPPD
rrif - 10.2014, str. 74
Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika
rrif - 10.2014, str. 84
Dopunski rad prema Zakonu o radu u sustavu mirovinskog osiguranja
rrif - 10.2014, str. 94
Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
rrif - 10.2014, str. 97
Otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti
rrif - 10.2014, str. 109
Prijeboj poreznih obveza
rrif - 10.2014, str. 114
Utvrđivanje drugog dohotka u naravi
rrif - 10.2014, str. 117
Revizija obveze za porez na dobitak
rrif - 10.2014, str. 122
O odgovornosti revizora kada direktor društva namjerno lažira bilancu
rrif - 10.2014, str. 130
Financijski instrumenti
rrif - 10.2014, str. 131
Rast plaća i niže oporezivanje rada
rrif - 10.2014, str. 134
Oblikovanje nekretninskih indeksa
rrif - 10.2014, str. 136
Vrijednosno usmjereno upravljanje u poduzeću DHL Supply Chain Italy: aktivno upravljanje kapitalom s pomoću EVA-e i WCM-a
rrif - 10.2014, str. 140
Uvjeti privremenoga i povremenoga prekograničnog pružanja usluga na jedinstvenom europskom tržištu
rrif - 10.2014, str. 147
Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dohodak – obrtnika i slobodnih zanimanja
rrif - 10.2014, str. 153
Plaćanje boravišne pristojbe
rrif - 10.2014, str. 158
Plaćeni i neplaćeni dopust prema novom Zakonu o radu
rrif - 10.2014, str. 165
Osobno uvjetovani razlozi za otkaz, sudski raskid i plaćanje doprinosa
rrif - 10.2014, str. 169
Odgovornost uprave za štetu vjerovnicima trgovačkog društva
rrif - 10.2014, str. 172
Zakon o udrugama – postupanje registracijskih tijela i usklađivanje statuta
rrif - 10.2014, str. 178
Nagrade sportašima za sportska ostvarenja
rrif - 10.2014, str. 183
Nabava osobnih automobila za potrebe neprofitne pravne osobe
rrif - 10.2014, str. 188
Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna i druge aktualnosti
rrif - 10.2014, str. 195
Postupanje s prijepornim potraživanjem kod proračuna
rrif - 10.2014, str. 199
Neke presude u vezi s javnom nabavom
rrif - 10.2014, str. 201
Odgovori na pitanja iz javne nabave
rrif - 10.2014, str. 205
Pravilnik o unutarnjem redu u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
rrif - 10.2014, str. 211
Ovlasti i rad predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
rrif - 10.2014, str. 217
Kolektivni ugovor u djelatnosti socijalne skrbi
rrif - 10.2014, str. 225
Novi propisi
rrif - 10.2014, str. 227
Gospodarska kretanja prema statistici
rrif - 10.2014, str. 230
Stručne informacije
rrif - 10.2014, str. 237