Računovodstvo, revizija i financije 10/2014

Web izdanje 8,99
Kakvi su F.I.-ji? - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Novosti u PDV-u od 1. siječnja 2015.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Novi elementi računa koji se izdaju građanima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište faktoringa
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima
Autor: Dr. sc. Aljoša ŠESTANOVIĆ
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj - rujan 2014.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sindikalne socijalne pomoći i potpore
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
(Ne)oporezive potpore radnicima i JOPPD
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Poticanje zapošljavanja i JOPPD
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dopunski rad prema Zakonu o radu u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Prijeboj poreznih obveza
Utvrđivanje drugog dohotka u naravi
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija obveze za porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR
O odgovornosti revizora kada direktor društva namjerno lažira bilancu
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Financijski instrumenti
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Rast plaća i niže oporezivanje rada
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Oblikovanje nekretninskih indeksa
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ
Vrijednosno usmjereno upravljanje u poduzeću DHL Supply Chain Italy: aktivno upravljanje kapitalom s pomoću EVA-e i WCM-a
Autor: Dr. Hendrik VATER
Uvjeti privremenoga i povremenoga prekograničnog pružanja usluga na jedinstvenom europskom tržištu
Autor: Sandra Vajda, dipl. ing.
Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dohodak – obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje boravišne pristojbe
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Plaćeni i neplaćeni dopust prema novom Zakonu o radu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Osobno uvjetovani razlozi za otkaz, sudski raskid i plaćanje doprinosa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Odgovornost uprave za štetu vjerovnicima trgovačkog društva
Autor: Siniša BABIĆ , mag. univ. spec.
Zakon o udrugama – postupanje registracijskih tijela i usklađivanje statuta
Autor: Jagoda BOTIČKI , dipl. iur.
Nagrade sportašima za sportska ostvarenja
Autori: Nataša MUŽDALO , prof.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Nabava osobnih automobila za potrebe neprofitne pravne osobe
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna i druge aktualnosti
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Postupanje s prijepornim potraživanjem kod proračuna
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Nina BAN GLASNOVIĆ , dipl. iur.
Neke presude u vezi s javnom nabavom
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Odgovori na pitanja iz javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Pravilnik o unutarnjem redu u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Ovlasti i rad predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Kolektivni ugovor u djelatnosti socijalne skrbi
Autor: Jasenka HANŽE-HANZLIN , dipl. iur.
Gospodarska kretanja prema statistici
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.