Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Povjerenje - uvodnik glavnog urednika
rrif - 11.2014, str. 19
Što donosi Prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak
rrif - 11.2014, str. 22
Ulaganje u investicijske fondove kao alternativa štednji u bankama
rrif - 11.2014, str. 27
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit
rrif - 11.2014, str. 28
Računovodstveni i porezni položaj vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
rrif - 11.2014, str. 31
Računovodstveno praćenje proizvodnje pšenice
rrif - 11.2014, str. 43
Prigodni darovi, promidžba i reprezentacija
rrif - 11.2014, str. 48
Otpis potraživanja, obročna naplata i prodaja potraživanja
rrif - 11.2014, str. 61
Službena putovanja osoba izvan radnog odnosa kod neprofitnih organizacija
rrif - 11.2014, str. 64
Prikaz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
rrif - 11.2014, str. 68
Obračun putnog naloga u 2014. I JOPPD obrazac
rrif - 11.2014, str. 75
Promjena podataka u mirovinskom osiguranju
rrif - 11.2014, str. 84
Godišnji obračun plaće za 2014.
rrif - 11.2014, str. 90
Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja
rrif - 11.2014, str. 112
Novi obrazac za tuzemne isporuke s prijenosom porezne obveze - PPO – 2013./2014.
rrif - 11.2014, str. 120
Drugi dohodak nerezidenata i JOPPD
rrif - 11.2014, str. 124
Metode za određivanje transfernih cijena
rrif - 11.2014, str. 136
Obveze društva kod kojeg se obavlja revizija - priprema dokumentacije
rrif - 11.2014, str. 144
Provedba testova kontrola u reviziji
rrif - 11.2014, str. 148
Financijske obveze i obveze prema kreditima u MSFI-ju 9
rrif - 11.2014, str. 155
Problemi uravnoteženja proračuna članica
rrif - 11.2014, str. 157
Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca
rrif - 11.2014, str. 159
Zajednička ribarstvena politika (ZRP)
rrif - 11.2014, str. 162
Izmjene Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za trgovinu
rrif - 11.2014, str. 167
Godišnji odmori prema odredbama novog Zakona o radu
rrif - 11.2014, str. 174
Pobijanje odluka skupštine dioničkog društva
rrif - 11.2014, str. 186
Financijski nadzor neprofitnih organizacija
rrif - 11.2014, str. 200
Prijevoz za vlastite potrebe
rrif - 11.2014, str. 205
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 11.2014, str. 210
Novi propisi
rrif - 11.2014, str. 216
Stručne informacije
rrif - 11.2014, str. 218