Računovodstvo, revizija i financije 11/2014

Web izdanje 8,99
Povjerenje - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Što donosi Prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ulaganje u investicijske fondove kao alternativa štednji u bankama
Autor: Hrvoje ČIRJAK , dipl. oec., MBA
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje proizvodnje pšenice
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Prigodni darovi, promidžba i reprezentacija
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Otpis potraživanja, obročna naplata i prodaja potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Službena putovanja osoba izvan radnog odnosa kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prikaz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Obračun putnog naloga u 2014. I JOPPD obrazac
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Promjena podataka u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Godišnji obračun plaće za 2014.
Autori: Iva ULJANIĆ, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Novi obrazac za tuzemne isporuke s prijenosom porezne obveze - PPO – 2013./2014.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Drugi dohodak nerezidenata i JOPPD
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Metode za određivanje transfernih cijena
Autori: Dušanka BOBEK , univ. dipl. oec.
Marko MEHLE , univ. dipl. oec.
Obveze društva kod kojeg se obavlja revizija - priprema dokumentacije
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Provedba testova kontrola u reviziji
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Financijske obveze i obveze prema kreditima u MSFI-ju 9
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Problemi uravnoteženja proračuna članica
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Zajednička ribarstvena politika (ZRP)
Autor: Tina PETER
Izmjene Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za trgovinu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Godišnji odmori prema odredbama novog Zakona o radu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Pobijanje odluka skupštine dioničkog društva
Autori: Ljiljana HRASTINSKI JURČEC , mag. iur.
Mladen ŠIMUNDIĆ , dipl. iur.
Financijski nadzor neprofitnih organizacija
Autor: Slavica MALENICA, dipl. oec.
Prijevoz za vlastite potrebe
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.