Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Godišnji obračun poreza na dobitak 2013. - sastavljanje obrasca PD
rrif - 2.2014, str. 21
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2013.
rrif - 2.2014, str. 74
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2013. u trgovačkoj djelatnosti
rrif - 2.2014, str. 84
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti
rrif - 2.2014, str. 93
Posebnosti pri izradi godišnjeg obračuna kod ugostitelja i hotelijera za 2013.
rrif - 2.2014, str. 102
Godišnja financijska izvješća poduzetnika u cestovnom prometu za 2013.
rrif - 2.2014, str. 115
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2013.
rrif - 2.2014, str. 134
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2013.
rrif - 2.2014, str. 143
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2013.
rrif - 2.2014, str. 151
Godišnje izvješće za 2013.
rrif - 2.2014, str. 161
Evidentiranje promjena u vrijednosti i obujmu imovine kod proračunskih osoba
rrif - 2.2014, str. 167
Knjigovodstveni sustav neprofitnog računovodstva za 2014.
rrif - 2.2014, str. 169
Porez na dobitak po odbitku
rrif - 2.2014, str. 174
Putni troškovi u JOPPD-u
rrif - 2.2014, str. 176
Koje neoporezive primitke treba prikazati u JOPPD-u
rrif - 2.2014, str. 190
Novosti u ovrsi na plaći u 2014.
rrif - 2.2014, str. 198
Ispravci i nadopune obrasca JOPPD
rrif - 2.2014, str. 206
Konačni obračun PDV-a i sastavljanje obrasca PDV-K za 2013.
rrif - 2.2014, str. 213
Sastavljanje obrasca PDV-K za 2013. kod proračunskih i neprofitnih poreznih obveznika
rrif - 2.2014, str. 233
Prijava poreza na dohodak građana za 2013.
rrif - 2.2014, str. 248
Prijava poreza na dohodak za pomorce za 2013.
rrif - 2.2014, str. 266
Utvrđivanje obveze PDV-a u novim evidencijama i prijavi PDV-a od 1. siječnja 2014.
rrif - 2.2014, str. 277
Novo definiranje građevinskih usluga koje se zaračunavaju uz prijenos PDV-a
rrif - 2.2014, str. 290
Europski propisi o potporama, porezima i insolventnosti
rrif - 2.2014, str. 295
Nova stopa zakonske zatezne kamate između poduzetnika
rrif - 2.2014, str. 297
Javna nabava na projektima EU-a
rrif - 2.2014, str. 299
Izmjene Zakona o tržištu kapitala
rrif - 2.2014, str. 301
Promjene u statističkom praćenju poslovanja s inozemstvom
rrif - 2.2014, str. 303
Doprinos obrtničkim komorama u 2014. – samo u paušalnoj svoti
rrif - 2.2014, str. 310
Postupanje s plovilima s carinskog i poreznog motrišta
rrif - 2.2014, str. 312
Sektor voća i povrća u carinskom sustavu
rrif - 2.2014, str. 314
Nove obveze poslodavaca oko zapošljavanja osoba s invalidnošću
rrif - 2.2014, str. 326
Novosti u mirovinskom osiguranju
rrif - 2.2014, str. 329
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 2.2014, str. 333
Novi propisi
rrif - 2.2014, str. 343
Stručne informacije
rrif - 2.2014, str. 348