Računovodstvo, revizija i financije 2/2014

Web izdanje 8,99
Godišnji obračun poreza na dobitak 2013. - sastavljanje obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2013.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2013. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti pri izradi godišnjeg obračuna kod ugostitelja i hotelijera za 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Godišnja financijska izvješća poduzetnika u cestovnom prometu za 2013.
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2013.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2013.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2013.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Godišnje izvješće za 2013.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Evidentiranje promjena u vrijednosti i obujmu imovine kod proračunskih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Knjigovodstveni sustav neprofitnog računovodstva za 2014.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Porez na dobitak po odbitku
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Putni troškovi u JOPPD-u
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Koje neoporezive primitke treba prikazati u JOPPD-u
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Novosti u ovrsi na plaći u 2014.
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Ispravci i nadopune obrasca JOPPD
Autori: Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Konačni obračun PDV-a i sastavljanje obrasca PDV-K za 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sastavljanje obrasca PDV-K za 2013. kod proračunskih i neprofitnih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Prijava poreza na dohodak građana za 2013.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava poreza na dohodak za pomorce za 2013.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje obveze PDV-a u novim evidencijama i prijavi PDV-a od 1. siječnja 2014.
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Novo definiranje građevinskih usluga koje se zaračunavaju uz prijenos PDV-a
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Europski propisi o potporama, porezima i insolventnosti
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Nova stopa zakonske zatezne kamate između poduzetnika
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Javna nabava na projektima EU-a
Autor: Ivan SERDARUŠIĆ , mag. oec.
Izmjene Zakona o tržištu kapitala
Autor: Mr. sc. Mijo JOZIĆ
Promjene u statističkom praćenju poslovanja s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Doprinos obrtničkim komorama u 2014. – samo u paušalnoj svoti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Postupanje s plovilima s carinskog i poreznog motrišta
Autor: Željko DOMINIS, mag. ing.
Sektor voća i povrća u carinskom sustavu
Autori: Željka KRALJ GOLUBIĆ , dipl. oec.
Tina PETER
Nove obveze poslodavaca oko zapošljavanja osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Novosti u mirovinskom osiguranju
Autor: Nina BAN GLASNOVIĆ , dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.