Računovodstvo, revizija i financije 3/2014

Web izdanje 8,99
Bit će bolje - uvodnik urednika
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Obračun potpora za obrazovanje i izobrazbu prema izmijenjenom Zakonu - porezna prijava za 2013.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2013.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Predaja u FINA-u godišnjih financijskih izvještaja za 2013.
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2013.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Odgođeni porezi u bilanci
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Računovodstvo kuponske prodaje
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno postupanje s rabljenim materijalom i otpadom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Zamjena zemljišta i otpust duga
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Troškovi održavanja i ulaganja kod udruga
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ugovori sportskih sudaca
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Ugovorni odnosi u sportu
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Osvrt na Prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Ivana VARGAŠEVIĆ, dipl. oec.
Plaće u naravi i izvješćivanje na obrascu JOPPD
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na najčešća pitanja vezana za putne troškove – obrazac JOPPD
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Pravo i uvjeti za priznavanje pretporeza – ispravak i podjela pretporeza
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Oslobođenja od PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva i druga tijela
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Reforme poreznih sustava u Europskoj uniji: dobre i loše vijesti
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Uloga interne revizije u poslovanju leasing društva
Autor: Ivan OSTOJIĆ , dipl. oec. i ovl. int. rev.
Standardi financijskog izvještavanja za mikro i mala poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Europski propisi o javnoj nabavi, kreditima i poduzetništvu
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Bitne odrednice deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Kontrolni postupci i obrada godišnje porezne prijave na dohodak obrtnika za 2013.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Dječji doplatak u 2014.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pravo na doplatak za djecu u EU-u
Autor: Vanda CRNJAC PAUKOVIĆ , dipl. iur.
Ostvarenje prava za vrijeme nezaposlenosti – zakonske novosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Obračun doprinosa za pomorce u 2014.
Autor: Goran KRIŽANEC
Doživotna otpremnina ili dokup mirovine
Autor: Vesna ŠIKILIĆ , dipl. iur.
Prava s osnove nezaposlenosti, prava korisnika mirovine i promjena uzroka invalidnosti
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Poslovanje preddruštva
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Novosti u procesu strateškog planiranja i njihov utjecaj na izvještavanje za 2013.
Autori: Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Uputa o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013.
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Iva BRKIĆ , mag. oec.
Osnivanje prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH
Autor: Nina BAN GLASNOVIĆ , dipl. iur.
Poništenje postupka javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.