Računovodstvo, revizija i financije 4/2014

Web izdanje 8,99
Sretan put - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Provedba predstečajne nagodbe u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj darova – donacija
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi uporabe automobila koji služe za osobni prijevoz
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo podjele društva – odvajanje s preuzimanjem
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Reinvestiranje dobitka i njegova uporaba
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Rashodi tekućeg i investicijskog održavanje kod proračunskih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj – ožujak 2014.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Gotovina i financijska imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Kontrola plaćanja doprinosa
Autor: Goran KRIŽANEC
Bonusi u poreznom sustavu i JOPPD
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Neki odgovori vezani za obrazac JOPPD
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Zapošljavanje umirovljenika u starosnoj mirovini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi način vođenja matične evidencije osiguranika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Isporuke dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Oporezivanje PDV-om isporuka dobara koja se sastavljaju ili postavljaju u Europskoj uniji
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Što donosi izmjena Pravilnika o PDV-u u vezi s priznavanjem pretporeza na motorna vozila
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Povrati pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda u 2014.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina prema novoj Uredbi
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT i plaćanje razlike trošarine na cigarete
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Odgovornost revizora u vezi s naknadnim događajima
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Europski propisi o porezima, računovodstvu i trošarinama
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom i izmjene vezane uz izvješćivanje kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Ispravci obrasca JOPPD obrtnika „dobitaša“ u vezi s uvođenjem doprinosa za zapošljavanje
Autori: Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Novele Zakona o trgovini
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Novosti u ugostiteljskoj djelatnosti, pri pružanju usluga u turizmu i u vezi s boravišnom pristojbom
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Otkaz i dospijeće otpremnine te zabrana natjecanja
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.
Promjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti
Autori: Iva BRKIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Procjena fiskalnog učinka zakona, propisa i akata planiranja
Autori: Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Promjene u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Izmjene Zakona o doprinosima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.