Računovodstvo, revizija i financije

Web izdanje 56,50 kn
Sretan put - uvodnik glavnog urednika
rrif - 4.2014, str. 17
Provedba predstečajne nagodbe u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika
rrif - 4.2014, str. 23
Računovodstveni i porezni položaj darova – donacija
rrif - 4.2014, str. 28
Troškovi uporabe automobila koji služe za osobni prijevoz
rrif - 4.2014, str. 32
Računovodstvo podjele društva – odvajanje s preuzimanjem
rrif - 4.2014, str. 43
Reinvestiranje dobitka i njegova uporaba
rrif - 4.2014, str. 49
Rashodi tekućeg i investicijskog održavanje kod proračunskih osoba
rrif - 4.2014, str. 52
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj – ožujak 2014.
rrif - 4.2014, str. 54
Gotovina i financijska imovina
rrif - 4.2014, str. 56
Kontrola plaćanja doprinosa
rrif - 4.2014, str. 58
Bonusi u poreznom sustavu i JOPPD
rrif - 4.2014, str. 63
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD
rrif - 4.2014, str. 71
Neki odgovori vezani za obrazac JOPPD
rrif - 4.2014, str. 78
Zapošljavanje umirovljenika u starosnoj mirovini
rrif - 4.2014, str. 81
Novi način vođenja matične evidencije osiguranika u mirovinskom osiguranju
rrif - 4.2014, str. 84
Isporuke dobara unutar Europske unije
rrif - 4.2014, str. 87
Oporezivanje PDV-om isporuka dobara koja se sastavljaju ili postavljaju u Europskoj uniji
rrif - 4.2014, str. 95
Što donosi izmjena Pravilnika o PDV-u u vezi s priznavanjem pretporeza na motorna vozila
rrif - 4.2014, str. 100
Povrati pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda u 2014.
rrif - 4.2014, str. 102
Naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina prema novoj Uredbi
rrif - 4.2014, str. 111
Elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT i plaćanje razlike trošarine na cigarete
rrif - 4.2014, str. 113
Odgovornost revizora u vezi s naknadnim događajima
rrif - 4.2014, str. 124
Europski propisi o porezima, računovodstvu i trošarinama
rrif - 4.2014, str. 132
Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom i izmjene vezane uz izvješćivanje kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom
rrif - 4.2014, str. 134
Ispravci obrasca JOPPD obrtnika „dobitaša“ u vezi s uvođenjem doprinosa za zapošljavanje
rrif - 4.2014, str. 137
Novele Zakona o trgovini
rrif - 4.2014, str. 143
Novosti u ugostiteljskoj djelatnosti, pri pružanju usluga u turizmu i u vezi s boravišnom pristojbom
rrif - 4.2014, str. 150
Otkaz i dospijeće otpremnine te zabrana natjecanja
rrif - 4.2014, str. 153
Zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu
rrif - 4.2014, str. 156
Promjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti
rrif - 4.2014, str. 161
Procjena fiskalnog učinka zakona, propisa i akata planiranja
rrif - 4.2014, str. 164
Promjene u sustavu javne nabave
rrif - 4.2014, str. 168
Odgovori na pitanja u području javne nabave
rrif - 4.2014, str. 173
Novi propisi
rrif - 4.2014, str. 177
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 4.2014, str. 181
Izmjene Zakona o doprinosima
rrif - 4.2014, str. 189