RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Budimo drukčiji - uvodnik urednice

rrif - 6.2014, str. 15

Odgovori na najčešća pitanja vezana za zapošljavanje osoba s invalidnošću

rrif - 6.2014, str. 19

Sezonsko zapošljavanje

rrif - 6.2014, str. 25

Javna objava financijskih izvješća trgovačkih društava za 2013. (najkasnije do 30. lipnja)

rrif - 6.2014, str. 35

Nabava i uporaba električnih i hibridnih vozila

rrif - 6.2014, str. 37

Konsolidacija financijskih izvješća

rrif - 6.2014, str. 46

Evidentiranje prihoda od pružanja usluga kod proračunskih korisnika

rrif - 6.2014, str. 60

Međusobno financiranje i usklađenje potraživanja

rrif - 6.2014, str. 62

Naknada plaće za vrijeme bolovanja i izvješćivanje na obrascu JOPPD

rrif - 6.2014, str. 64

Regres u 2014. i JOPPD

rrif - 6.2014, str. 76

Računovodstveni i porezni položaj prolaznih stavaka

rrif - 6.2014, str. 82

Preknjiženja pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda

rrif - 6.2014, str. 88

Aktivnosti Europske unije na području poreza u 2013. godini

rrif - 6.2014, str. 94

Isplata dividenda i udjela u dobitku fizičkim osobama i JOPPD

rrif - 6.2014, str. 102

Odgovori na pitanja iz poreznog i trgovačkog prava

rrif - 6.2014, str. 113

U Europskom parlamentu izglasana reforma revizije

rrif - 6.2014, str. 118

MSFI 14 – Odgođeno priznavanje prihoda i rashoda u sustavu propisanih cijena

rrif - 6.2014, str. 119

Europski propisi o financijama, reviziji i tvrtkama

rrif - 6.2014, str. 121

Naknade i administrativne pristojbe HANFA-e

rrif - 6.2014, str. 125

Evidencija o nabavi i utrošku brašna u pekarskom obrtu

rrif - 6.2014, str. 130

Radno vrijeme u trgovini, ugostiteljstvu i ostalim obrtničkim djelatnostima

rrif - 6.2014, str. 138

Elektronički dokumenti i e-račun u Hrvatskoj

rrif - 6.2014, str. 144

Djelatnost fizičkih osoba u sustavu sporta (II. dio)

rrif - 6.2014, str. 146

Trgovina i zaštita potrošača u neprofitnim organizacijama

rrif - 6.2014, str. 157

Dugoročno i kratkoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te davanje jamstava i suglasnosti

rrif - 6.2014, str. 166

Dodatne mjere fiskalne konsolidacije za 2014.

rrif - 6.2014, str. 174

Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude u postupcima javne nabave

rrif - 6.2014, str. 175

Neiskorišteni godišnji odmor u javnom sektoru

rrif - 6.2014, str. 182

Strateški plan 2015. - 2017.

rrif - 6.2014, str. 187

Financijska analiza poslovanja u 2013.

rrif - 6.2014, str. 191

Gospodarska kretanja u EU-u i RH

rrif - 6.2014, str. 199

Novi propisi

rrif - 6.2014, str. 205

Čudesna Indija

rrif - 6.2014, str. 208
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)