Računovodstvo, revizija i financije 6/2014

Web izdanje 8,99
Budimo drukčiji - uvodnik urednice
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Odgovori na najčešća pitanja vezana za zapošljavanje osoba s invalidnošću
Autor: Lidija HRASTIĆ-NOVAK, dr. med.
Sezonsko zapošljavanje
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Javna objava financijskih izvješća trgovačkih društava za 2013. (najkasnije do 30. lipnja)
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Nabava i uporaba električnih i hibridnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Konsolidacija financijskih izvješća
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Evidentiranje prihoda od pružanja usluga kod proračunskih korisnika
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Međusobno financiranje i usklađenje potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknada plaće za vrijeme bolovanja i izvješćivanje na obrascu JOPPD
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Regres u 2014. i JOPPD
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj prolaznih stavaka
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Preknjiženja pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Aktivnosti Europske unije na području poreza u 2013. godini
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Isplata dividenda i udjela u dobitku fizičkim osobama i JOPPD
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz poreznog i trgovačkog prava
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
U Europskom parlamentu izglasana reforma revizije
Autor: Mato KARAČIĆ
MSFI 14 – Odgođeno priznavanje prihoda i rashoda u sustavu propisanih cijena
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Europski propisi o financijama, reviziji i tvrtkama
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Naknade i administrativne pristojbe HANFA-e
Autor: Ivan OSTOJIĆ , dipl. oec. i ovl. int. rev.
Evidencija o nabavi i utrošku brašna u pekarskom obrtu
Autori: Dr. sc. Jelena VIDOVIĆ
Jelena GOTOVAC , bacc. oec.
Sara ŠKOMRLJ , bacc. oec.
Radno vrijeme u trgovini, ugostiteljstvu i ostalim obrtničkim djelatnostima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Elektronički dokumenti i e-račun u Hrvatskoj
Autor: Nino STRAJHER
Djelatnost fizičkih osoba u sustavu sporta (II. dio)
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.
Trgovina i zaštita potrošača u neprofitnim organizacijama
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Dugoročno i kratkoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te davanje jamstava i suglasnosti
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Dodatne mjere fiskalne konsolidacije za 2014.
Autori: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.
Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Neiskorišteni godišnji odmor u javnom sektoru
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Strateški plan 2015. - 2017.
Autori: Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Financijska analiza poslovanja u 2013.
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Gospodarska kretanja u EU-u i RH
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.