Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Budimo drukčiji - uvodnik urednice
rrif - 6.2014, str. 15
Odgovori na najčešća pitanja vezana za zapošljavanje osoba s invalidnošću
rrif - 6.2014, str. 19
Sezonsko zapošljavanje
rrif - 6.2014, str. 25
Javna objava financijskih izvješća trgovačkih društava za 2013. (najkasnije do 30. lipnja)
rrif - 6.2014, str. 35
Nabava i uporaba električnih i hibridnih vozila
rrif - 6.2014, str. 37
Konsolidacija financijskih izvješća
rrif - 6.2014, str. 46
Evidentiranje prihoda od pružanja usluga kod proračunskih korisnika
rrif - 6.2014, str. 60
Međusobno financiranje i usklađenje potraživanja
rrif - 6.2014, str. 62
Naknada plaće za vrijeme bolovanja i izvješćivanje na obrascu JOPPD
rrif - 6.2014, str. 64
Regres u 2014. i JOPPD
rrif - 6.2014, str. 76
Računovodstveni i porezni položaj prolaznih stavaka
rrif - 6.2014, str. 82
Preknjiženja pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda
rrif - 6.2014, str. 88
Aktivnosti Europske unije na području poreza u 2013. godini
rrif - 6.2014, str. 94
Isplata dividenda i udjela u dobitku fizičkim osobama i JOPPD
rrif - 6.2014, str. 102
Odgovori na pitanja iz poreznog i trgovačkog prava
rrif - 6.2014, str. 113
U Europskom parlamentu izglasana reforma revizije
rrif - 6.2014, str. 118
MSFI 14 – Odgođeno priznavanje prihoda i rashoda u sustavu propisanih cijena
rrif - 6.2014, str. 119
Europski propisi o financijama, reviziji i tvrtkama
rrif - 6.2014, str. 121
Naknade i administrativne pristojbe HANFA-e
rrif - 6.2014, str. 125
Evidencija o nabavi i utrošku brašna u pekarskom obrtu
rrif - 6.2014, str. 130
Radno vrijeme u trgovini, ugostiteljstvu i ostalim obrtničkim djelatnostima
rrif - 6.2014, str. 138
Elektronički dokumenti i e-račun u Hrvatskoj
rrif - 6.2014, str. 144
Djelatnost fizičkih osoba u sustavu sporta (II. dio)
rrif - 6.2014, str. 146
Trgovina i zaštita potrošača u neprofitnim organizacijama
rrif - 6.2014, str. 157
Dugoročno i kratkoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te davanje jamstava i suglasnosti
rrif - 6.2014, str. 166
Dodatne mjere fiskalne konsolidacije za 2014.
rrif - 6.2014, str. 174
Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude u postupcima javne nabave
rrif - 6.2014, str. 175
Neiskorišteni godišnji odmor u javnom sektoru
rrif - 6.2014, str. 182
Strateški plan 2015. - 2017.
rrif - 6.2014, str. 187
Financijska analiza poslovanja u 2013.
rrif - 6.2014, str. 191
Gospodarska kretanja u EU-u i RH
rrif - 6.2014, str. 199
Novi propisi
rrif - 6.2014, str. 205
Čudesna Indija
rrif - 6.2014, str. 208