Računovodstvo, revizija i financije 7/2014

Web izdanje 8,99
Spin-off - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Ulaganje u društvo s ograničenom odgovornosti
Računovodstveni praktikum – Nabava osobnih automobila iz druge države članice EU-a
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Podizanje gotovine karticom i stjecanje financijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sufinanciranje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknada za vrijeme mobilizacije i potpora za elementarnu nepogodu poplave
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Obračun plaće u nepunom radnom vremenu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje „iznajmljivača“ - usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Austriji
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Oporezivanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mogućnost podnošenja zahtjeva za smanjenje predujmova poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Stope PDV-a u EU-u na dan 13. siječnja 2014.
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Pismo predstavljanja uprave kao revizorski dokaz
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Bilješke
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Novosti iz EU-a o plaćanjima i porezima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Status rezidenta prema deviznim propisima
Autor: Mr. sc. Iva KOPECKI, dipl. oec.
Obavljanje djelatnosti kao domaće radinosti ili sporednog zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Označavanje neprehrambenih proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Uvjeti poslovanja i obveze turističke agencije
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Primjena pravilnika o gospodarenju otpadom
Autor: Sandra Vajda, dipl. ing.
Aktualna pitanja vezana za organizaciju radnog vremena radnika
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Prikaz novog Zakona o zaštiti na radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zaštita prava člana udruge i zaštita u povodu natječaja te „usmeni otkaz“
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija za razdoblje siječanj - lipanj 2014.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Humanitarna pomoć koju pružaju neprofitne pravne osobe
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.