Računovodstvo, revizija i financije 8/2014

Web izdanje 8,99
Ukini me nježno - uvodnik urednika
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Računovodstvo internetske trgovine
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo rezerviranja
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Nabava i uporaba testnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Oldtajmeri kao poslovna imovina
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Valutna klauzula i prodaja sitnog inventara
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Članarina i darivanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Plaćeni i neplaćeni dopust radnika
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Zaposlenje kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zdravstvena zaštita i naknade plaće u slučaju ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti (iskazivanje na obrascu JOPPD)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Njemačkoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porez na tvrtku ili naziv u 2014.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Označavanje i prodaja alkohola i alkoholnih pića
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Ukinuto retroaktivno oporezivanje isplate udjela u dobitku
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Prihvatljive metode amortizacije
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Hrvoje KATUNAR , mag. oec i univ. spec. rač.
Povezivanje registra društava, porezi i radno pravo
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Nova stopa zakonske zatezne kamate između poduzetnika
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Snižene stope carine za žitarice i rižu
Autor: Tina PETER
Način označavanja hrane
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Donesen je novi Zakon o radu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Otkaz ugovora o radu - novosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Planirano liječenje u inozemstvu
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu – razlozi
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Što donosi novi Zakon o udrugama
Autor: Dr. sc. Igor VIDAČAK
Rokovi čuvanja dokumentacije u proračunskom sustavu
Autori: Dr. sc. Silvija BABIĆ
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sukob interesa dužnosnika te državnih i lokalnih službenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Postupak prijma u službu u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Financijska analiza poduzetnika prema djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.