Računovodstvo, revizija i financije 9/2014

Web izdanje 8,99
Kada je kraj - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Obračunska plaćanja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište valutne klauzule
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Zajmovi između trgovačkog društva i člana društva (vlasnika) te zaposlenika
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Izbor revizora
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Predstečajna nagodba i ispravak vrijednosti potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknade prema ugovoru o djelu i JOPPD
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Rodiljni i roditeljski dopust i potpore - iskazivanje na obrascu JOPPD
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Italiji
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Porezni položaj prometa nekretnina i novosti od 1. siječnja 2015.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Porez na kuće za odmor za 2014.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Primitci učenika i studenata
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Iskazivanje primitaka od prodaje financijske imovine i neoporezivih udjela u dobitku na obrascu JOPPD
Autori: Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Što donose zadnje Direktive o PDV prijevarama
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Čimbenici korporativnog upravljanja u sprječavanju prijevara
Autori: Mr. sc. Sanja SUMAN
Mr. sc. Hrvoje MIJIĆ
Analitički postupci u reviziji financijskih izvještaja
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
MSFI 15 - Priznavanje prihoda
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Propisivanje minimalne plaće, Irska porezna oaza
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Prikaz novela Ovršnog zakona
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Procjena vrijednosti nekretnina
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ
Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebne odredbe za uvoz poljoprivrednih proizvoda
Autor: Tina PETER
Obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG- u i prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Uvjeti za izdavanje potvrda za pružanje usluga u Europskoj uniji
Autor: Sandra Vajda, dipl. ing.
Dnevni i tjedni odmor radnika prema novom Zakonu o radu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Tko se smatra osobom s invalidnošću nakon Izmjena Pravilnika o očevidniku zaposlenih osoba s invaliditetom
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Vođenje knjige poslovnih udjela
Autor: Marija BUTKOVIĆ , dipl. iur.
Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Autor: Branimir MIHALINEC, prof.
Praćenje proračuna na lokalnoj razini
Autor: Maja CONER , univ. spec. oec., bacc. adm. publ., ovl. rač. i ovl. forenzičar
Natječaj
Autori: Helena GALJER , dipl. iur.
Maro HAĐIJA , mag. oec.
Primjeri prekršaja u javnoj nabavi
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Stavljanje službenika na raspolaganje u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.